Muutoksia Lainaajan käyttöehtoihin

marraskuu 20th, 2015

Olemme tehneet muutoksia Lainaajan käyttöehtoihin, joista merkittävimmät esittelemme nyt tässä. Uudet käyttöehdot kokonaisuudessaan löydät sivuiltamme, korvattavat käyttöehdot löytyvät täältä.

Olemme tehneet useita tarkennuksia käyttöehtoihin, mutta tärkeimmät muutokset koskevat lainasijoittajien osalta saatavien myyntiä perintään. Keskeinen muutos: 27.11. lähtien uudet myönnetyt lainat tulemme myymään perintäyhtiölle. Tiedotamme myöhemmin tarkemmin sijoittajillemme miten tämä toimii ja vaikuttaa heidän sijoituksiinsa.

Lihavoituna merkittävimmät muutokset:

Kohta 9

Mikäli Lainanottajan tämän sopimuksen mukainen suoritus viivästyy, Lainaaja on oikeutettu perimään näiden lainaehtojen mukaiset kulut ja viivästyskoron tai vaihtoehtoisesti myymään saatavan kolmannelle taholle perittäväksi. Viivästyskorko tai saatavan myynnistä saatu vastike hyvitetään Sijoittajille. Ajankohtainen palveluhinnasto löytyy osoitteesta www.lainaaja.fi.

Kohta 10.3

Mikäli lainasaatava menee perintään, Lainaaja veloittaa viranomaiskulut ulosoton kautta tulevista maksuista ennen Sijoittajan osuutta. Mikäli lainasaatava myydään kolmannelle taholle perittäväksi, Lainaaja perii tästä toimenpidemaksun luvussa 9 vahvistetun hinnaston mukaisesti.

Kohta 10.4

Mikäli saatava on myyty perittäväksi, kohdennetaan myynnistä saatu vastike vastaavasti tämän kohdan 10.4 mukaisessa järjestyksessä.

Kohta 13

Erääntyneestä saatavasta peritään viivästyskorko, joka on vähintään seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko. Jos kuitenkin näin määritelty viivästyskorko olisi alempi kuin velalle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää, kuitenkin enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt, minkä jälkeen viivästyskorko määräytyy Korkolain 4 §:n mukaan. Lainaajalla on oikeus siirtää erääntynyt, maksamaton saatava perintätoimeksiantona kolmannelle osapuolelle tai myydä saatava perittäväksi.

Lainaaja käyttää Suomessa rekisteröityneitä, toimiluvan saaneita yhtiöitä maksujen perimisessä. Lainaajalla on oikeus välittää erääntyneen velan tai myytävän saatavan ja velallisen tiedot tällaiselle taholle, joka on sitoutunut noudattamaan toimissaan hyvää perintätapaa.

Mahdolliset perinnästä tulevat viranomaiskulut Lainaaja maksaa Sijoittajien puolesta ja veloittaa ne myöhemmin takaisin Lainanottajalta mahdollisesti saatavista varoista ennen Sijoittajille tilittämistä.

Perinnän kautta saadut varat kohdistetaan Lainaajan Käyttöehtojen mukaisten maksujen sekä muistutus- ja perintäkulujen jälkeen kunkin saatavan viivästyskorolle, lainakorolle, asiakkaan muistutus- ja perintäkuluille ja viimeksi pääomalle. Mikäli lainasaatava myydään perittäväksi, kauppahinta on lainan lopullinen suoritus, joka kohdistuu Lainaajan Käyttöehtojen mukaisten maksujen sekä muistutus- ja perintäkulujen jälkeen lainan pääomaan ja korkoihin.

Muutos ei vaikuta ennen 27.11. myönnettyihin lainoihin. Mikäli et hyväksy muutoksia käyttöehdoissa, sinulla on oikeus lopettaa Lainaajan käyttäminen.

Automaattisen sijoittamisen profiilit

marraskuu 9th, 2015

Lainaaja tuo nyt tarjolle entistä tehokkaammat työkalut lainoihin sijoittamiseen: sijoitusprofiilit.

sijoitusprofiilit

Enää sinun ei tarvitse miettiä sopivinta valintaa automaattiseen sijoittamiseen, vaan voit valita suoraan sopivimman profiilin. Sijoitusvaihtoehtoina on nyt tarjolla:

  • Korkean tuoton sijoittamisessa haetaan rahalle korkeinta korkoa ja korkeaa sijoitusastetta.
  • Maltillisessa tarjotaan neljään ylimpään luokkaan painottaen parhaan luokituksen lainoja markkinoiden keskimääräisellä korolla.
  • Varovainen sijoittaa kolmeen ylimpään luokkaan ja pyrkii pääsemään parhaisiin lainoihin tarjoamalla kilpailukykyistä korkoa. Pääoman sijoitusnopeus hitaampaa kun kahdessa muussa profiilissa.

Jos et ole vielä kokeillut automaattista sijoittamista, nyt siihen on erinomaisen vaivaton tilaisuus!

Miten pankit unohtivat romahduksen opetukset

lokakuu 2nd, 2015

”Seitsemän vuotta Lehman Brothersin romahduksen jälkeen on usein sanottu ettei romahduksesta opittu mitään. Tämä on liian optimistinen väite. Isot pankit ovat todellakin oppineet läksynsä; loppujen lopuksi on hyvin vähän tekoja joista ne eivät selviäisi.”

The Guardian kirjoittaa artikkelissaan vuoden 2008 pankkikriisistä, kuinka lähellä koko rahoitusjärjestelmä oli täyskatastrofia. Juttua varten on haastateltu monia Lontoon finanssiammattilaisia niin pankkiireja kuin valvojaviranomaisia. Artikkeli on pitkä, mutta luottokriisin taustoista kiinnostuneelle varmasti lukemisen arvoinen. Alkukappaleen tiivistys kuvaa artikkelin pessimistisen sanoman, muutoksia kriisiä edeltävän ajan menettelystä parempaan ei ole oikeastaan tapahtunut.

 

Mistä on vertaislainat, pikavipit ja kulutusluotot tehty?

syyskuu 30th, 2015

 

Elämme maailmassa, jossa on monia erilaisia lainapalveluita. Puhutaan pikavipeistä, kulutusluotoista, vertaislainoista, pankkien lainoista ja niin edelleen. Mitä eroa siis oikeastaan on vertaislainoilla, pikavipeillä ja kulutusluotoilla?

 

 

Vertaislainat (englanniksi peer-to-peer lending) ovat lainoja yksityisten henkilöiden välillä, jolloin tavalliset ihmiset voivat lainata rahaa toisilleen. Vertaislainaus on AirBnB:n ja Uberin kaltainen palvelu laina-alalla, jonka tarkoituksena on yhdistää yksityishenkilöt: sijoittajat ja rahanlainaajat. Sijoittajat sijoittavat valitsemansa summan vertaislainapalveluun ja heidän tarjousten perusteella muodostuu lainanottajan saama laina. Rahanlainaajat voivat määrittää itse lainan määrän ja keston. Rahanlainaajat lyhentävät lainaansa kuukausittain, ja niin tuotot kohdistuvat sijoittajille eli lainanantajille. Sijoittajat voivat itse valita haluamansa koron ja lainasumman lainakohtaisesti tai esimerkiksi meidän lainatilin kautta sijoittaja voi sijoittaa suoraan satojen lainojen portfolioon ja sijoitus pysyy automaattisesti sijoitettuna, kunnes se päätetään lunastaa.

Tarkoituksena on saada aikaan winwin-tilanne, jossa sekä sijoittajat, että rahanlainaajat hyötyvät. Sijoittajat saavat korkeaa tuottoa ja rahanlainaajat saavat lainaa kohtuullisella korolla.

Laina-ajat ja -summat vaihtelevat eri vertaislainapalveluiden välillä, mutta keskimäärin laina-aika on 24-36kk ja summat ovat 500-10 000€. Lainan korot vaihtelevat 6-27% välillä ja sijoittajille korkotuottoa kertyy keskimäärin noin 10-14%. Meillä lainan korot lainaajille ovat maksimissaan 24% ja sijoittajille tuottoa kertyy keskimäärin noin 11%. Lainaa voi hakea 800-5000€ 24-36kk ajaksi. Vertaislainat ovat siis markkinapaikka sijoittajan ja rahanlainaajan välillä ja näin rahan lainaamisesta tulee sosiaalista.

 

Suurin ero pikavippeihin on, että korot vertaislainoissa ovat matelempia ja lainasummat ovat suurempia. Pikavippien keskimääräiset summat ovat 100-500€ ja korot voivat olla moninkertaiset. Maksuaika vertaislainoissa on myös pikavippejä pidempi (pikavipeillä usein maksuaika on maksimissaan puoli vuotta). Vertaislainaa ei saa ilman luottotietoja ja työpaikkaa: Rahaa ei siis lainata kenellä tahansa, vaan rahanlainaajat käyvät läpi tarkan seulonnan ennen rahan lainaamista.

Vertaislainaa voidaan käyttää usein esimerkiksi pikavippien takaisin maksuun ja lainojen yhdistämiseen. Yleisiä käyttötarkoituksia ovat myös lomamatkat, kodin remontti tai muut tärkeät hankinnat.

 

Suurin ero kulutusluottoihin on, että kulutusluotot otetaan nimensä mukaisesti kulutustarkoitukseen (ei niinkään  yksittäisiin investointeihin tai hankintoihin). Ne myönnetään ja luvataan kuluttajalle maksulykkäyksenä, lainana tai muuna taloudellisena järjestelynä kuluttamista varten. Kulutusluottoa saadaan pankista tai muusta rahoituslaitoksesta, kun vertaislainan myöntäjänä toimii yksityishenkilö. Lainasummat ovat usein tuhansia euroja ja takaisinmaksuajat ovat pidempiä.

 

Kaikkia kolmea yhdistää se, että usein ne kaikki ovat vakuudettomia lainoja, joihin ei myöskään tarvita takaajia.

 

Korot eivät koskaan ole olleet näin alhaalla

syyskuu 29th, 2015

Elämme omituisia aikoja, korkotaso ei luultavasti ole koskaan historiassa ollut näin alhaalla. Business Insider on tehnyt jutun Bank of Englandin pääekonomistin Andy Haldanen puheen (pdf) perusteella jutun joka otsikoitu osuvasti ”The 5,000-year history of interest rates shows just how historically low US rates are right now” Vaikka otsikossa viitataan Yhdysvaltoihin, sama pätee myös Suomeen ja Eurooppaan.

Korkoja 5000 vuoden ajalta

Korkotasoja 5000 vuoden ajalta

Velalliselle nämä ovat eittämättä hyviä aikoja. Sijoittajalle hieman haastavampia, koska korkosijoitukset eivät tuota juuri mitään, jolloin sijoituksia pitää siirtää esimerkiksi osakkeisiin tai kiinteistöihin. Tämä taasen heikentää niiden hinta/tuotto-suhdetta. Tai sitten, ehkäpä vaihtoehtona voisi olla vertaislainasijoittaminen, tuottoa markkinoista riippumatta.

Ehdotus joukkorahoituslaista sai myönteisen vastaanoton

syyskuu 24th, 2015

Olemme aiemmin blogissamme kirjoittaneet Joukkorahoitukseen suunnitteilla olevasta viranomaisvalvonnasta. Valtiovarainministeriöstä raportoidaan että luonnos joukkorahoituslaiksi on saanut kiitosta muun muassa tasapainosta sijoittajansuojan ja joukkorahoituksen edistämisen välillä, 74 prosenttia lausunnoista oli positiivisia.

joukko

Kiitosta tuli muun muassa lakiluonnoksen monipuolisesta valmistelusta ja kattavasta kansainvälisestä vertailusta. Hyvänä pidettiin myös sitä, että ehdotetut toimet on mitoitettu oikein suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi lausunnoissa kiiteltiin onnistunutta tasapainoa sijoittajansuojan ja joukkorahoituksen edistämisen välillä. Uutta lakia pidettiin tärkeänä, jotta kotimaisia rahoitusmarkkinoita voidaan kehittää ja monipuolistaa.

Lausunnoissa toivottiin, että jatkovalmistelussa tarkennettaisiin lakiluonnoksen soveltamisalaa ja rajanvetoa muuhun rahoitusmarkkinasääntelyyn. Tästä näkökulmasta olisi tärkeää kiinnittää huomiota lakiluonnoksen tiettyihin keskeisiin määritelmiin. Lisäksi lausunnonantajat toivoivat, että valtiovarainministeriö kiinnittäisi jatkovalmistelussa enemmän huomiota itsesääntelyyn, kilpailuneutraliteettiin ja tiettyihin perusoikeuskysymyksiin, kuten elinkeinovapauteen ja sen toteutumiseen.

Valtiovarainministeriö jatkaa lain valmistelua lausuntopalautteen pohjalta. Tavoitteena on, että hallitus antaisi esityksensä eduskunnalle ensi keväänä.

 

Kuva: Flickr/Chad Cooper

 

Kotitalouksien luotonkysyntä kasvussa

syyskuu 22nd, 2015

Finanssialan Keskusliiton tuoreen Pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat arvioivat kotitalouksien luotonkysynnän olevan kasvussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kotitalouksien lainojen kysynnän odotetaan kohdistuvan etenkin oman asunnon hankintaan ja peruskorjaukseen. Myös sijoitustoimintaa varten otettujen lainojen kysynnän odotetaan kasvavan. Jo kesäkuun barometri osoitti kotitalouksien luotonkysynnän selvää piristymistä. Luotonkysynnän arvioidaan myös jatkuvan vilkkaampana kuin vuosi sitten. Yritysten luotonkysynnän arvioidaan sen sijaan vähenevän vuoden kolmannella neljänneksellä. Kysely tehtiin elo-syyskuun vaihteessa.

Omalta osaltamme Lainaajassa olemme havainneet saman ilmiön, lainakysyntä on selkeässä kasvussa. Uusia hakemuksia tulee päivittäin aiemmin kuin ennen.

 

Uusi lainaminimi 800 euroa

syyskuu 14th, 2015

Olemme nostaneet ensimmäisen lainan minimin tänään 800 euroon, laina-ajat näille ja isommille lainoille ovat 24-36 kuukautta. Tämän päälle on mahdollista ottaa lisää lainaa 400 euron portaissa. Muutos on tehty, koska iloksemme tarjonta lainoihin on parantunut selvästi ja yhä useammat lainat täyttyvät!

Samalla lainan myöntöportaisiin on tullut selvennystä, nyt lainat myönnetään 50 euroa portaissa tarjotun summan mukaan. Lisääntyneen tarjonnan myötä nyt myös maksimikorko lainoihin on 24 prosenttia.

Tarkennettu muutoksen koskevan ensimmäistä lainaa.

”Vertaislainat ovat maukas lisä sijoittajan salkussa”

syyskuu 12th, 2015

 

Tutustu Kauppalehden loistavaan artikkeliin vertaislainoista. Vertaislainamarkkinat kasvavat koko ajan hurjaa vauhtia ja tiesithän jo, että sijoitus vertaislainaan selättää useimmat pörssit? ”Alalla on huikeat kehittymismahdollisuudet. Suomi on vasta taaperovaiheessa.” Me olemme innoissamme mukana kehittämässä alaa jatkuvasti eteenpäin.

Vertaislainauksen voidaan sanoa olevan laina-alan Uber tai Airbnb, koska yksityishenkilöt lainaavat rahaa toisilleen. Sekä sijoittajat että lainanottajat hyötyvät samanaikaisesti. Tutustu, vakuutu ja ryhdi sijoittajaksi tai lainaajaksi!

Vippaa mulle viitonenVippaa mulle viitonen

Lainaluokitukset nyt tähtinä

syyskuu 8th, 2015

Lainamme on nyt luokiteltu yhdestä viiteen tähteen

tähdet

Olemme tehneet muutoksen lainojemme luokituskäytäntöön tästä päivästä lähtien. Aiemmin lainat olivat luokiteltu kirjaimin neljään eri luokkaan, nyt parannamme hieman luokitusten visuaalisuutta viiden eri tähtiluokan avulla.

Lainaajassa lainojen luokitus perustuu pääasiassa hakijan tuloihin, velanhoitomenoihin sekä aiempaan maksuhistoriaan. Lisäksi oman koneoppimisalgoritmimme tekee hienosäätöä taustalla luokituksiin. Uudet luokat ja niitä keskeiset määrittävät tekijät:
 = luokitellut lainat joihin on maksettu vähintään 5 maksua ajallaan ja muut lainat joihin on maksettu 10 maksua ajallaan.

 =  luokitellut lainat ja muut lainat joihin on maksettu 7 maksua ajallaan.

 = aiempi laina maksettu takaisin ajallaan tai nykyistä lainaa on maksettu vähintään 3 maksua ajallaan.

 = luokittelemattomat lainat joissa hakijan tulot >1500€/kk.

 = lainat joissa hakijan tulot >1000€/kk sekä  sekä lainat jotka on maksettu myöhässä takaisin