Archive for the ‘crowdfunding’ Category

Joukkorahoituslaki astui voimaan syyskuussa

torstai, syyskuu 1st, 2016

Uusi joukkorahoituslaki astui voimaan tänään. Laki parantaa joukkorahoitushankkeiden säätelyä ja parantaa yritysten mahdollisuuksia rahoittaa kasvuaan. Laki pääsääntöisesti koskettaa ”laina- ja sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen hankkimisesta, tarjoamisesta ja ammattimaisesta välittämisestä elinkeinotoiminnan rahoittamiseksi.” Näin ollen yksityishenkilöille suunnatut vertaislainat ja muut kulutusluotot eivät ole lain piirissä ja ”lain säännöksiä ei sovelleta sellaiseen lainamuotoiseen joukkorahoitukseen, jossa velallisena on kuluttaja.”

 

Lain myötä joukkorahoitustoimintaa harrastavat yritykset siirtyvät Finanssivalvonnan ylläpitämään joukkorahoitusrekisteriin. Lainaaja kuuluu tällä hetkellä luotonantorekisteriin, mutta tulevaisuudessa pohditaan myös vertaislainarekisteriin liittymisen tarpeellisuutta. Käytännössä siis Lainaajan toimintaan ja sijoittamiseen Lainaajan kautta ei tule muutoksia uuden joukkorahoituslain myötä.

Ehdotus joukkorahoituslaista sai myönteisen vastaanoton

torstai, syyskuu 24th, 2015

Olemme aiemmin blogissamme kirjoittaneet Joukkorahoitukseen suunnitteilla olevasta viranomaisvalvonnasta. Valtiovarainministeriöstä raportoidaan että luonnos joukkorahoituslaiksi on saanut kiitosta muun muassa tasapainosta sijoittajansuojan ja joukkorahoituksen edistämisen välillä, 74 prosenttia lausunnoista oli positiivisia.

joukko

Kiitosta tuli muun muassa lakiluonnoksen monipuolisesta valmistelusta ja kattavasta kansainvälisestä vertailusta. Hyvänä pidettiin myös sitä, että ehdotetut toimet on mitoitettu oikein suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi lausunnoissa kiiteltiin onnistunutta tasapainoa sijoittajansuojan ja joukkorahoituksen edistämisen välillä. Uutta lakia pidettiin tärkeänä, jotta kotimaisia rahoitusmarkkinoita voidaan kehittää ja monipuolistaa.

Lausunnoissa toivottiin, että jatkovalmistelussa tarkennettaisiin lakiluonnoksen soveltamisalaa ja rajanvetoa muuhun rahoitusmarkkinasääntelyyn. Tästä näkökulmasta olisi tärkeää kiinnittää huomiota lakiluonnoksen tiettyihin keskeisiin määritelmiin. Lisäksi lausunnonantajat toivoivat, että valtiovarainministeriö kiinnittäisi jatkovalmistelussa enemmän huomiota itsesääntelyyn, kilpailuneutraliteettiin ja tiettyihin perusoikeuskysymyksiin, kuten elinkeinovapauteen ja sen toteutumiseen.

Valtiovarainministeriö jatkaa lain valmistelua lausuntopalautteen pohjalta. Tavoitteena on, että hallitus antaisi esityksensä eduskunnalle ensi keväänä.

 

Kuva: Flickr/Chad Cooper

 

Rahankeruulaki uusiksi

maanantai, syyskuu 17th, 2012

Viime viikkoina joukkorahoitus (crowdfunding) on noussut tohinalla valtakunnan uutisiin. Valitettavasti ja ikävä kyllä yllätyksettömästi, se nousi esiin negatiivisessa valossa. Kyse on siis Senja opettaa ruotsia Kickstarter-kampanjasta, jossa tukijat pystyivät antamaan rahaa kirjan toteuttamiseen ja saivat siitä vastineen, kuten kyseisen kirjan. Poliisihallitus sanoi: ”Väärin toteutettu”. Allekirjoittanut, ilman lakimiehen koulutusta mutta aiheeseen runsaasti perehtyneenä, on sitä mieltä että poliisin tulkinta on väärä ja ei menisi läpi korkeammissa oikeusasteissa. Samaa mieltä oli myös neljä professoria. Kaiken lisäksi vastaavan rahoitusmallin projekteja on Suomessa toteutettu aiemminkin ja paljon suurempina. Esimerkkeinä ovat muun muassa Iron Sky -elokuvan rahoitus sotaobligaatioilla tai Mannerheim-elokuvan lippujen ennakkomyynti.

Vaikka itse hankkeen rahoitus hieman mutkistui, uskon että tästä saadaan vielä hyvää aikaan. Sitä hyvää saadaan aikaan, kun toteutetaan uusi ja selkeämpi rahankeruulaki. Omat, pikaisesti miettimäni ehdotukset ovat tässä: 1) Rahankeräys on sallittava kaikille täysi-ikäisille Suomen kansalaisille. Myös yhdistyksille ja yrityksille on sallittava rahankeruu, kuitenkin niin että kyseisen organisaation johto vastaa henkilökohtaisesti keräyksestä 2) Rahankeruun tulee perustua luvan hakemisen sijasta ennakkoilmoitukseen. Ennakkoilmoitus tulee tehdä ennen kampanjan alkamista, vastuuhenkilön on sähköisesti tunnistauduttava poliisin tarjoamaan palveluun ja ilmoittava kerättävä rahamäärä, käyttökohteet, mahdolliset palkinnot lahjoittajille jne. Pääajatuksena on, että rahankeruun voisi toteuttaa ilman suurta byrokratiaa kuitenkin niin, että jälkikäteen valvonta on mahdollista. Mitä muuta huomioitavaa mielestäsi asiassa on?

Uutta Lainajassa – vertaisrahoitus yrityksille

keskiviikko, helmikuu 2nd, 2011

Hub Helsinki

Eilen iltapäivällä julkistimme tämän vuoden merkittävimmän uudistuksen Lainaajassa; lainamahdollisuuden yrityksille. Ensimmäinen yritys joka kokeilee vertaisrahoitusta on Hub Helsinki, joka on yhteistoiminnallinen ja inspiroiva työskentelytila ja toimintaympäristö sosiaalisten innovaatioiden edistämiseen. Lainan tarkoituksena on rahoittaa Hubin uusien toimitilojen remontti.

Yrityslainassa on tiettyjä piirteitä jotka erottavat sen muista lainoista. Korko on kiinteä, siitä ei käydä huutokauppaa. Laina myönnetään jo kun puolet haetusta summasta on saatu täyteen ja se voidaan rahoittaa yli 100 prosenttisesti. Lainanantajilla on myös mahdollisuus vaihtaa lainaamansa summa Hubin jäsenyyteen. Lisää tietoja löytyy hakemuksen esitekalvoista.

Maailmalla tällaista rahoitusmuotoa kutsutaan nimellä crowdfunding ja se on saavuttanut suuren suosion. Vaikka tämä kokeilumme on ensimmäinen laatuaan vertaisrahoituksesta Suomessa, sitä on kuitenkin jo sovellettu omalla tavallaan aiemmin. Iron Sky -elokuvan suomalainen tuotantotiimi rahoittaa osaksi tuotantokustannuksiaan laskemalla liikkeelle ”sotaobligaatioita”, joilla rahoitetaan taistelua kuusta hyökkääviä natseja vastaan. Kokonaisuudessaan he hakevat 900 000 euroa rahoitusta, 6 miljoonaa on saatu jo perinteisiltä sijoittajilta.

Koska yrityslainaus on vasta kokeilussa, emme tällä hetkellä ota uusia yrityslainahakemuksia vastaan. Mikäli kuitenkin sinua kiinnostaisi hakea ideallesi rahoittajia, ota yhteyttä niin lisään sinut listallemme ja ilmoitan kun mahdollisuus lainanannon aukeaa.

-Tuomas Talola