Vertaislainaus ja käyttöehdot

HUOM! NÄMÄ EHDOT EIVÄT OLE AJANTASALLA. VOIMASSA OLEVAT EHDOT LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ

1. Yleiset lainaehdot

1.1 Alla olevat yleiset lainaehdot muodostavat yhdessä Vertaislaina Oy:n sekä lainan rahoittamiseen osallistuvien yksityishenkilöiden välisen lainasopimuksen, kun kaikki osapuolet ovat hyväksyneet hakemuksen. Lainan rahoitukseen osallistuvat yksityishenkilöt (jäljempänä Sijoittajat) muodostavat sopimuksessa yhden sopijaosapuolen, jossa kaikilla on samat oikeudet ja vastuut.

Lainaaja.fi on markkinapaikka jonka tarkoituksena on yhdistää Lainanottajat ja Sijoittajat jotta osapuolet voivat muodostaa keskenään velkakirjasopimuksen. Lainanottaja määrittää itse hyväksymänsä korkomäärän, lainasumman ja laina-ajan. Todellinen korko määräytyy käänteisessä huutokaupassa verkkopalvelussa.

1.2 Nämä käyttöehdot säätelevät Vertaislaina Oy:n (jatkossa tekstissä viitataan ’Lainaaja’ palvelun nimen mukaan) ja jäsenten sekä Lainanottajien ja Sijoittajien suhteita. Lainaaja voi toimia yhtenä osapuolena sijoittajana velkasopimuksessa ilman erillistä ilmoitusta Lainanottajalle tai Sijoittajille. Jokaisessa sopimuksessa Lainaaja toimii lainan välittäjänä.

2. Termien määritelmät

VERKKOPALVELU: www.lainaaja.fi

LAINANHAKIJA: Vähintään 18-vuotta täyttänyt Suomessa vakituisesti asuva henkilö, jolla on kiinteä osoite ja pankkitili Suomessa.

LAINANOTTAJA: Jäsen joka on tehnyt lainahakemuksen ja hyväksynyt saamansa tarjouksen.

SIJOITTAJA: Jäsen joka on listannut oman tarjouksensa verkkopalvelussa.

LAINAAJA: Vertaislaina Oy, y-tunnus 2321467-7, Hietalahdenkatu 2 B 18 00180 Helsinki

ASIAKKUUSTILI: Jäsenen henkilökohtainen asiakkuustili Lainaaja.fi-palvelussa.

LUOTTOTIEDOT: Jokaiselta lainanhakijalta tarkistetaan maksuhäiriötiedot Suomen Asiakastieto Oy:lta.

LUOTTOPÄÄTÖS: Hakijan saama päätös lainanmyöntämisestä. Laina myönnetään mikäli Sijoittajat ovat tarjonneet haetun summan. Lainahakemusta ei listata mikäli hakijalla on maksuhäiriömerkintä.

JÄSEN: Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä jolla on oma tili käytössään.

LAINASOPIMUS: Sopimus jonka Lainanottaja ja Sijoittaja ovat allekirjoittaneet sähköisesti ja sopineet lainasumman, koron, takaisinmaksuajan ja maksuehdot.

MAKSUTILI: Tili, jolle Lainanottaja maksaa takaisin lainapääoman ja koron.

TARJOUS: Sijoittaja tekemä sitova tarjous lainanottajalle sisältäen rahamäärän sekä halutun koron.

3. Lainaajan asiakkuustili

3.1 Voidakseen tehdä lainahakemuksen tai lainatarjouksen, on jäsenen oltava kirjautuneena verkkopalvelussa. Jäsenen velvollisuus on säilyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa salassa ja erillään toisistaan. Jäsen ei saa antaa käyttäjätunnustaan tai salasanaansa kenenkään ulkopuolisen käsiin. Jäsenen tulee ilmoittaa Lainaajalle välittömästi, mikäli hän epäilee että joku ulkopuolinen on saanut käsiinsä hänen salasanansa tai käyttäjätunnuksensa. Jäsen on velvollinen toimimaan Lainaajan antamien ohjeiden mukaan mikäli hän ilmoittaa epäilynsä asiakkuustilinsä tunnusten anastamisesta.

3.2 Jäsen on vastuussa vahingosta tai menetyksestä joka kohtaa Lainaajaa, itseään tai kolmatta osapuolta mikäli jäsen ei täytä kohdan 4 mukaisia velvollisuuksiaan. Lainaaja pidättää itselleen oikeuden sulkea jäsenen tili ilman ennakkoilmoitusta, mikäli sillä havaitaan epäilyttävää toimintaa tai on perusteltu epäily että salasana ja käyttäjätunnus ovat päätyneet jollekin ulkopuoliselle taholle.

3.3 Asiakkaan tallettamaa summaa Lainaaja hallinnoi omana asiakkuustilinä järjestelmässään. Asiakkuustilillä säilytettävälle summalle ei makseta korkoa.

4. Lainan hakeminen ja myöntäminen

4.1 Jäsenen tulee tehdä Lainahakemus Lainaaja.fi-sivujen ohjeiden mukaisesti, Lainaaja ilmoittaa Jäsenelle mikäli hakemuksen tekeminen ei ole mahdollista. Jäsentä pyydetään vahvistamaan hakemuksensa lopuksi. Jäsen voi peruuttaa Lainahakemuksensa milloin tahansa.

4.2 Vahvistettuun Lainahakemukseen Sijoittajat tekevät tarjouksia käänteisellä huutokaupalla sivuston sääntöjen mukaisesti. Huutokaupan loputtua Lainanottaja hyväksyy tai hylkää saamansa lainatarjouksen. Lainasopimus alkaa siitä hetkestä, kun Lainanottaja hyväksyy sopimuksen.

4.3 Lainan myöntäjänä ovat Sijoittajat määritettyjen ehtojen mukaisesti. Laina voidaan myöntää hakemuksesta yhdelle tai kahdelle samassa taloudessa asuvalle 18 vuotta täyttäneelle, vakituisesti Suomessa asuvalle hakijalle (hakijat jäljempänä yhdessä hakija), jolla on säännölliset tulot, vakinainen asuinpaikka ja jolla ei ole julkisia maksuhäiriöitä. Mikäli laina myönnetään yhteisesti kahdelle hakijalle, molemmat hakijat vastaavat yhteisvastuullisesti kaikkien lainaa koskevien ehtojen noudattamisesta sekä lainan takaisinmaksusta.

4.4 Lainan myöntämistä edeltää luottoharkinta ja Sijoittajien yksipuoliset päätökset lainan tarjoamisesta. Sijoittajat eivät ole velvollisia tarjoamaan lainaa hakijan haluamalla summalla tai korolla. Mikäli hakijan hakema summa ei täyty, hakemus raukeaa. Lainaaja käyttää luottohakemuksen listauksen myöntäessään ja valvoessaan lainaa hakijan henkilö- ja yhteisöluottotietoja. Tarvittavat luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Hakija hyväksyy, että hänen luottotietonsa tarkistetaan luottotietorekisteristä ja ne säilytetään Lainaajan rekisterissä koko asiakassuhteen olemassaoloajan. Samoin hakija hyväksyy, että hänen työsuhde-, henkilö- ja yhteystietonsa tarkistetaan ja säilytetään Lainaajan rekisterissä koko asiakassuhteen olemassaoloajan. Mikäli tiedot eivät vastaa hakijan hakemuksessaan ilmoittamia tietoja, Lainaajalla on oikeus tiedottaa Sijoittajia tästä ja hylätä lainahakemus.

4.5 Hakija vastaa siitä, että hänen hakemuksessa antamansa tiedot pitävät paikkansa. Hakijan on todistettava pyydettäessä henkilöllisyytensä hakemuksen jättämisen yhteydessä Vertaislainan hyväksymällä tavalla sähköisesti. Lainaajalla on oikeus toimittaa lainapäätös sähköisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai asiakastilille.

4.6 Kun Lainasopimus on tehty, sitoutuu Lainaaja toimittamaan viivytyksettä lainasumman Lainanhakijan tilille josta on vähennetty järjestelypalkkio (katso kohta 9). Lainaaja maksaa myönnetyn lainan määrän hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Pankkitilin tulee olla suomalaisessa pankissa oleva hakijan käytössä tili ja siihen liittyvät tiliehdot ja -rajoitukset ovat yksin hakijan vastuulla. Hakija on allekirjoituksellaan antanut Lainaajalle luvan tarkistaa henkilöllisyytensä ja ilmoitetun pankkitilin käyttöoikeuden kuulumisen hakijalle. Lainaaja saa tässä tarkoituksessa luovuttaa hakijan henkilötunnuksen hakijan ilmoittamalle pankille.

5. Lainananto

5.1 Jäsen on ensin rekisteröityvä Lainaajaan ja siirrettävä rahaa asiakkuustililleen ennen kuin hän voi jättää tarjouksia lainoihin. Kun Sijoittaja on toimittanut tarvittavat yksilöintitiedot ja rahat on siirretty asiakkuustilille, hän voi tehdä tarjouksia lainoihin Lainaajan sääntöjen mukaisesti.

5.2 Tarjous on voimassa siitä hetkestä kun Sijoittaja on rekisteröinyt sen huutokauppaan verkkopalvelussa. Huutokauppa on voimassa niin kauan kuin Lainahakemuksessa on ilmoitettu ellei Lainanhakija erikseen peruuta hakemustaan.

5.3 Rekisteröimällä tarjouksensa Sijoittaja sitoutuu rahoittamaan Lainasopimusta muiden Sijoittajien kesken. Jos Lainanhakijan hakema summa ei ole hakuajan päättyessä kokonaan täyttynyt, Lainasopimus ei astu voimaan eikä hakijalle siirretä tarjottuja rahoja.

5.4 Lainasopimus astuu voimaan kun Lainanhakija hyväksyy Lainahakemuksen. Lainahakemus hyväksytään sähköisesti tunnistautumalla Verkkopalvelussa.

5.5 Lainaaja sitoutuu valvomaan Lainanottajan takaisinmaksua Lainasopimuksen mukaisesti. Maksuista vähennetään Lainaajan osuus korosta sekä tilinhoitomaksu, loput Lainaaja sitoutuu siirtämään välittömästi takaisin Sijoittajan tilille kirjallisesta pyynnöstä.

5.6 Sijoittaja voi milloin tahansa pyytää siirtoa Lainaajan asiakkuustililtään pankkitililleen. Lainaaja on velvollinen siirtämään pyydetyn määrän mikäli pyydetty määrä vastaa tilillä vapaana olevaa määrää. Jos pyydetty summa ylittää tilin saldon, Lainaaja siirtää vapaana olevan saldon Sijoittajan ilmoittamalle tilille. Alle viiden (5) euron summia ei Lainaaja siirrä sijoittajan tilille, paitsi jos Sijoittajalla ei ole aktiivisia lainoja ja hän haluaa sulkea tilinsä.

6. Lainan määrä

Lainan määrä on hakijan valinnan mukaisesti 1000-15000 euroa. Lainan korko on kiinteä koko sopimusjakson ajan, se määräytyy avoimessa huutokaupassa Sijoittajien tarjoaman koron ja summan keskiarvon perusteella. Lainan ja koron määrä ilmenee lainasopimuksesta. Korko määräytyy jäljempänä tässä sopimuksessa esitetyin tavoin.

7. Lainan takaisinmaksu

7.1 Lainanottaja maksaa lyhennyksen, koron ja tilinhoitomaksun Lainaajan osoittamalle tilille laskun ohjeiden mukaisesti. Lainaaja ei vastaa myöhässä tapahtuvista maksuista tai maksujen saamatta jäämisestä.

7.2 Lainanottaja sitoutuu maksamaan myönnetyn lainan takaisin tässä lainasopimuksessa mainituin ehdoin kuukausittain. Kuukausierän määrä ilmenee Lainaajan toimittamasta lainapäätöksestä. Mikäli hakija ei peruuta tätä sopimusta 14 vuorokauden kuluessa lainan myöntämisestä, katsotaan hakijan hyväksyneen lyhennysaikataulun ja kuukausierän.

Hakija ilmoittaa hakemuksessaan toivomansa lyhennysaikataulun, jonka Sijoittajat voivat hyväksyä tekemällä tarjouksen. Mikäli tarjouksia ei tule tarpeeksi täyttämään lainasummaa, hakemus raukeaa. Kuukausierä muodostuu lainan lyhennyksestä, korosta, kuluista ja lisäpalveluiden veloituksista sekä palkkioista ja maksuista, jotka on eritelty tarkemmin sopimuksen kohdassa 9. Kuukausierä kohdistetaan ensin lisäpalveluiden, kulujen, palkkioiden, maksujen ja lainan korkojen lyhennykseksi. Jäännöksellä lyhennetään lainan pääomaa.

7.3. Lainanottaja lyhentää lainaansa suoraveloituksella tai e-laskulla. Lainasopimuksen kuukausierien määrä perustuu oletukseen, että laina maksetaan sovitun suuruisina kuukausierinä eräpäiväaikataulun mukaisesti. Maksuerä määräytyy valitun lainamäärän ja laina-ajan mukaan.

7.4 Ensimmäinen eräpäivä on seuraavan kokonaisen kuukauden ensimmäinen arkipäivä siitä, kun Lainaaja on suorittanut lainan määrän Lainanottajan tilille. Kuukausierät erääntyvät maksettavaksi kuukausittain kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

7.5 Hakija sitoutuu maksamaan lainan lyhennykset kuukausittain sopimuksessa sovittuna eräpäivänä. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, käytetään eräpäivänä seuraavaa mahdollista pankkipäivää (pankkipäivä = päivä, jona pankit ovat yleisesti Suomessa avoinna). Asiakas voi muuttaa eräpäivää sopimalla siitä Lainaajan kanssa. Lainaajalla on oikeus veloittaa eräpäivän muutoksesta palveluhinnaston (kohta 9) mukainen palkkio.

7.6 Lainanottajalla on oikeus enintään kahteen (2) lyhennysvapaaseen kuukauteen kalenterivuodessa, jolloin hänen ei tarvitse suorittaa kyseisinä kuukausina sopimuksen mukaista kuukausierää. Tällöin kyseisen kuukauden korko sisällytetään seuraavaan kuukausierään. Kuukausierä pysyy tästä huolimatta samansuuruisena ja laina-aika vastaavasti pitenee lyhennysvapaata kuukautta ja korkoa vastaavalla määrällä. Lyhennysvapaan kuukauden tilinhoitomaksu sekä mahdolliset lisäpalveluiden, kulujen, palkkioiden ja maksujen veloitukset lisätään lyhennysvapaata kuukautta seuraavan kuukauden maksuerään.

Lyhennysvapaata kuukautta on haettava Lainaajalta vähintään kuukautta etukäteen. Lyhennysvapaat kuukaudet eivät voi olla peräkkäisiä ja niiden saaminen edellyttää, että hakija on hoitanut velvoitteensa sopimusehtojen ja sovitun eräpäiväaikataulun mukaisesti. Lainaajalla on oikeus kieltäytyä lyhennysvapaasta kuukaudesta, mikäli hakija ei ole lyhentänyt lainaa sovitun eräpäiväaikataulun mukaisesti.

Lainanottajalla on oikeus maksaa haluamanaan ajankohtana ylimääräisiä lyhennyksiä tai ennenaikaisesti koko laina ilman ylimääräisiä kuluja.

Kaikki maksujen erääntymiseen liittyvät muutokset ja sopimukset on tehtävä kirjallisesti.

8. Korko

Lainan todellinen vuosikorko lasketaan Kuluttajasuojalain ja Kauppa- ja Teollisuusministeriön päätöksen (874/1986) mukaisesti.

Lainan korko määräytyy avoimessa huutokaupassa tarjottujen summien ja korkojen keskiarvona. Korko on kiinteä koko sopimuskauden ajan. Lainan korko huutokaupassa määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

Koron laskenta

jossa T = kokonaislainamäärä, X = yksittäinen lainattu summa, r = korko.

Lainanhakijan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun Lainaaja on lähettänyt maksun Lainanhakijan ilmoittamalle pankkitilille. Korko lasketaan alenevalle pääomalle annuiteettiperiaatteen mukaisesti todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana 365. Korko määräytyy ns. päiväkorkoperiaatteen mukaisesti maksupäivästä siten, että ennen eräpäivää maksetusta lyhennyksestä tulee korkohyöty hakijalle ja vastaavasti eräpäivän jälkeen maksetusta lyhennyksestä hakija maksaa korkoa ylityspäiviltä.

Kuluttajasuojalain mukainen kaikki kulut huomioiva lainan todellisen vuosikoron esimerkkilaskelma eri lainasummille:

Lainasumma Takaisinmaksuaika Nimellinen korko Todellinen vuosikorko
1200€ 12kk 8% 25,92%
5000€ 12kk 8% 12,23%
10000€ 24kk 8% 10,11%
15000€ 36kk 8% 9,34%

Todellisen vuosikoron määrä on esimerkissä laskettu olettaen, että lainan nimelliskorko ja maksut pysyvät samana koko laina-ajan. Todellisessa vuosikorossa huomioidaan lainan järjestelypalkkio ja tilinhoitomaksut. Lopulliseen todelliseen vuosikorkoon vaikuttavat lisäksi valittu eräpäivä ja mahdolliset maksuvapaat kuukaudet.

9. Muut lainasuhteeseen liittyvät maksut

Lainasopimuksen avauksesta Lainaaja perii hakijalta järjestelypalkkion. Järjestelypalkkio vähennetään myönnetystä lainasummasta kun se siirretään Lainanhakijan tilille.

Lainan järjestelypalkkio on 1% lainan määrästä, minimi on 60,00€ ja maksimi 150,00€. Esimerkiksi jos lainan määrä on 5 000 € on järjestelypalkkio 60,00€ koska 1% 5000:sta (50 €) on vähemmän kuin minimimaksu.

Lainanottaja on järjestelypalkkion lisäksi velvollinen maksamaan tilinhoitomaksuna 3,00€/kk. Tilinhoitomaksu

on 5,00€/kk, mikäli Lainanottaja haluaa laskun postissa kotiin.

Lainanottaja on velvollinen maksamaan tämän sopimuksen mukaisten kuukausierien viivästymisestä aiheutuvasta huomautuksesta erillisen huomautusmaksun sekä korvaamaan Lainaajalle ja Sijoittajille kuluttajansuojalain mukaisesti kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat lainan, korkojen ja maksujen perimisestä.

Lainaajalla on oikeus veloittaa seuraavat lainaan liittyvät hinnastonmukaiset maksut:

• Lainanottajan muuttuneen yhteystiedon hankkiminen 15 euroa/ kerta mikäli Lainanottaja ei itse ilmoita tietojen muutosta.

• Korko- tai saldotodistus hakijan pyynnöstä 30 euroa jos todistus halutaan postitettavan Lainanottajan kotiin

• Huomautusmaksu viivästyneistä maksuista 5 euroa/ huomautus

• Hakijan pyynnöstä tehtävästä kirjallisesta selvityksestä aiheutunut työ veloitetaan aikaveloitusperusteisesti aikaveloitusperusteisesti min. 35 euroa tai 70 euroa/h.

• Eräpäivän muutos hakijan pyynnöstä 24 euroa

• Maksuohjelman muutos hakijan pyynnöstä 70 euroa

Mikäli Lainanottajan tämän sopimuksen mukainen suoritus viivästyy, Lainaaja on oikeutettu perimään näiden lainaehtojen mukaiset kulut ja viivästyskoron. Viivästyskorko hyvitetään Sijoittajille. Ajankohtainen palveluhinnasto löytyy osoitteesta www.lainaaja.fi.

10. Lainasopimuksen erityisehdot

10.1 Nämä ehdot määrittelevät että Sijoittaja suhteessa Lainanottajaan hyväksyy:

(a) Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Lainasopimuksiin

(b) Lainaaja hallinnoi Lainanottajan lainan siirron

(c) Lainaaja hallinnoi Lainanottajan lyhennysten maksua

10.2 Lainanottajan henkilöllisyys tulee Sijoittajien tietoon kun Lainasopimus on tehty. Tietosuojan takia Lainanottajan ja Sijoittajien henkilötunnuksen loppuosa ei tule osapuolten tietoon, vaan Lainaaja säilyttää sen tietosuojalain mukaisesti. Lainaajalla on oikeus, muttei velvollisuutta välittää tiedot yhteistyökumppanille tai kolmannelle osapuolelle. Sijoittajilla ei ole oikeutta olla omin päin yhteydessä Lainanottajaan.

11. Erityiset eräännyttämisperusteet

11.1 Lainaajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva laina korkoineen ja maksuineen maksettavaksi kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty hakijalle mikäli hakija laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksamaton maksuerä on ollut erääntyneenä vähintään kuukauden ja kysymyksessä on:

• Erä, joka on vähintään kymmenen (10) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä tai

• Erä, joka on yhdessä aiemmin erääntyneen tai erääntyneiden, maksamatta olevien erien kanssa vähintään viisi (5) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä tai

• Koko jäljellä oleva lainasaatava tai

• Hakija on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen

Mikäli Lainaaja ei ole huomauttanut erikseen viivästyksestä tai sopimusrikkomuksesta, on erääntymisaika neljä (4) viikkoa erääntymisilmoituksen lähettämisestä. Mikäli hakija maksaa viivästyneen saatavan tai korjaa sopimusrikkomuksen erääntymisaikana, eräännyttäminen raukeaa.

Tätä erääntymismenettelyä ei sovelleta, mikäli hakija osoittaa, että maksun viivästyminen on johtunut hakijan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta näihin verrattavasta hakijasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi Lainaajalle ja Sijoittajille ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava Lainaajalle viivytyksettä.

11.2 Mikäli Lainanhakija on antanut Lainaajalle ja Sijoittajille harhaanjohtavia tai muutoin virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet lainan myöntämiseen tai sopimusehtoihin, tai Lainanhakija on syyllistynyt rikolliseen menettelyyn sopimussuhteessa, on Lainaajalla oikeus eräännyttää koko laina korkoineen ja maksuineen maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty hakijalle.

11.3 Laina erääntyy maksettavaksi heti, mikäli, hakija asetetaan konkurssiin tai hakija kuolee.

11.4 Mikäli huolimatta jonkun yllä olevan eräännyttämisperusteen olemassaolosta, Lainaaja ei vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei Lainaaja luovu eräännyttämisperusteesta hakijaan nähden mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

12. Viivästyskorko, perintäkulut ja maksuhäiriöiden kirjaaminen luottotietorekisteriin

Erääntyneestä saatavasta peritään korkolain 4§:n mukainen viivästyskorko, joka on aina vähintään yhtä suuri kuin sopimuksen mukainen rahoituskorko sekä mahdolliset muut perimiskulut. Velasta kulloinkin perittävän koron suuruista viivästyskorkoa voidaan periä enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään velkaa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Jos velkaa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen. Tämän jälkeen viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Lainaajalla on oikeus siirtää erääntynyt, maksamaton saatava perintätoimeksiantona kolmannelle osapuolelle.

Lainaaja käyttää Lindorff Oy:tä maksujen perimisessä. Lainanottajan tekemä velkakirja oikeuttaa Lainaajan välittämään riidattoman ja erääntyneen velan tiedot Lindorffille. Lindorff noudattaa toimissaan hyvää perintätapaa.

Perintä on Sijoittajille maksutonta. Mahdolliset perinnästä tulevat viranomaiskulut Lainaaja maksaa Sijoittajien puolesta ja veloittaa ne myöhemmin takaisin Lainanottajalta mahdollisesti saatavista varoista ennen Sijoittajille tilittämistä.

Perinnän kautta saadut varat kohdistetaan ensin kunkin saatavan viivästyskorolle, lainakorolle, asiakkaan muistutus-  ja perintäkuluille ja viimeksi pääomalle.

Lainaajalla on luottotietolain 14 §:n nojalla oikeus ilmoittaa luottotietorekisteriin maksulaiminlyönti, joka on kestänyt yli kuusikymmentä (60) päivää ja on kulunut kolme (3) viikkoa siitä, kun hakijalle on lähetetty maksukehotus, eikä laiminlyönti ole johtunut Lainaajalle todisteellisesti ilmoitetusta sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä.

13. Markkinointi ja viestintä

Hakija luovuttaa Lainaajalle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä hakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöltä saatuja luottotietoja. Ellei hakija sitä erikseen kiellä, Lainaajalla on oikeus käyttää hakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Lainaaja käyttää asiakasviestinnässään sähköisiä viestintävälineitä, kuten SMS-viestejä, sähköpostia ja Verkkopalvelun sisäistä postia.

14. Oikeus muutoksiin

Lainaaja voi tehdä ehtoihin yksipuolisesti vähäisiä muutoksia ilmoittamalla niistä hakijalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Lainaajalla on oikeus muuttaa tässä sopimuksessa sovittuja maksuja tai palkkioita yleisen hintatason tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Muutos tulee voimaan Lainaajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun Lainanottajalle on tiedotettu muutoksesta kirjeitse Lainaajan rekisteriin ilmoitettuun osoitteeseen.

15. Ylivoimainen este

Sopijapuolet eivät vastaa ylivoimaisen esteen toisilleen mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista. Tällaisia vastuusta vapauttavia esteitä voivat olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, sota tai sen uhka, mellakka tai terrorismi, sopijapuolista riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, televiestinnässä tai muussa sähköisessä viestinnässä tai työtaistelutoimenpide.

16. Yhteystietojen muutos

Hakijan on ilmoitettava Lainaajalle välittömästi, nimen, osoitteen tai puhelinnumeron muutoksista. Mikäli hakija ei ilmoita muutoksista, voi Lainaaja hankkia hakijan puuttuvat tiedot ja veloittaa näistä aiheutuneet kustannukset hakijalta palveluhinnaston mukaan, jos tiedot ovat tarpeellisia lainasuhteen hoidon kannalta.

17. Ilmoitusten tiedoksianto

Kaikki hakijalle lähetettävät tiedot katsotaan toimitetuksi hakijalle seitsemän (7) päivän kuluessa lähettämisestä silloin, kun ne on kirjallisesti lähetetty hakijan viimeksi ilmoittamaan sähköiseen osoitteeseen.

18. Sopimuksen siirtäminen

Lainaajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle hakijaa kuulematta.

19. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, hakija tai Lainaaja voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan.

Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, on kanne nostettava hakijan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei hakija halua nostaa kannetta Lainaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Sopimukseen ja lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

2 Responses to “ Vertaislainaus ja käyttöehdot

  1. Mikko Kangasvuori sanoo:

    Haluaisin 6000-10000€ lainaa 10% korolla,jotta saisin talouden tasapainoon.58 vuotias kuljetusalan ammattilainen.24 kuukautta olisi sopiva aika.Mikko Kangasvuori

  2. NikeStrike sanoo:

    No sit varmaan kannattais edes jättää hakemus…

Leave a Reply