Lainaajan käyttöehdot

Lue ehdot rullaamalla alaspäin tai hyppää suoraan valitsemaasi kohtaa:

1. Yleiset lainaehdot
2. Termien määritelmät
3. Lainaajan asiakkuustili
4. Lainan hakeminen ja myöntäminen
5. Lainananto
6. Lainan määrä
7. Lainan takaisinmaksu
8. Korko
9. Muut lainasuhteeseen liittyvät maksut
10. Sijoittamisen ehdot ja veloitukset
11. 
Lainasopimuksen erityisehdot
12. Erityiset eräännyttämisperusteet
13. Viivästyskorko, perintäkulut, saatavien myynti perittäväksi ja maksuhäiriöiden kirjaaminen luottotietorekisteriin
14. Markkinointi ja viestintä
15. Oikeus muutoksiin
16. 
Ylivoimainen este
17. 
Yhteystietojen muutos
18. 
Ilmoitusten tiedoksianto
19. 
Sopimuksen siirtäminen
20. 
Erimielisyyksien ratkaiseminen


Liite: Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Yleiset lainaehdot

1.1 Alla olevat yleiset lainaehdot muodostavat yhdessä Suomen Kasvurahoitus Oy:n sekä lainan rahoittamiseen osallistuvien yksityis- tai oikeushenkilöiden välisen lainasopimuksen, kun kaikki osapuolet ovat hyväksyneet hakemuksen. Lainan rahoitukseen osallistuvat yksityis- tai oikeushenkilöt (jäljempänä Sijoittajat) muodostavat sopimuksessa yhden sopijaosapuolen, jossa kaikilla on samat oikeudet ja vastuut.

Lainaaja.fi on markkinapaikka, jonka tarkoituksena on yhdistää Lainanottajat ja Sijoittajat, jotta osapuolet voivat muodostaa keskenään Lainasopimuksen. Lainanottaja määrittää itse hyväksymänsä koron, lainasumman ja laina-ajan. Todellinen korko määräytyy käänteisessä huutokaupassa verkkopalvelussa.

1.2 Nämä käyttöehdot säätelevät Suomen Kasvurahoitus Oy:n (jatkossa tekstissä viitataan 'Lainaaja' palvelun nimen mukaan) ja jäsenten sekä Lainanottajien ja Sijoittajien suhteita. Lainaaja voi toimia yhtenä osapuolena sijoittajana velkasopimuksessa ilman erillistä ilmoitusta Lainanottajalle tai Sijoittajille. Jokaisessa sopimuksessa Lainaaja toimii lainan välittäjänä.

Selvennyksenä,

Vertaislainaus eroaa muista lainamuodoista siinä, että lainasopimukset ovat yksityisten henkilöiden/yritysten välillä. Lainaaja toimii itse laskujen välittäjänä ja sopimusten valvojana kaikkien osallisten välillä.

2. Termien määritelmät

VERKKOPALVELU: www.lainaaja.fi
LAINANHAKIJA: Vähintään 18 vuotta täyttänyt Suomessa vakituisesti asuva henkilö, jolla on kiinteä osoite ja pankkitili Suomessa tai Suomeen rekisteröity yhteisö, jonka Suomen Kasvurahoitus Oy on hyväksynyt lainanhakijaksi.
LAINANOTTAJA: Jäsen joka on tehnyt lainahakemuksen ja hyväksynyt saamansa tarjouksen.
SIJOITTAJA: Jäsen joka on rekisteröitynyt ja tehnyt oman tarjouksensa lainaan verkkopalvelussa. Voi tarkoittaa myös useampaa Sijoittajaa, jotka ovat sijoittaneet saman Lainanottajan samaan lainaan.
LAINAAJA: Suomen Kasvurahoitus Oy, y-tunnus: 2321467-7, Kristiinankatu 5 B 9, 20100 Turku
ASIAKKUUSTILI: Jäsenen henkilökohtainen asiakkuustili Lainaaja.fi-palvelussa.
LUOTTOTIEDOT: Jokaiselta lainanhakijalta tarkistetaan maksuhäiriötiedot Suomen Asiakastieto Oy:lta tai Bisnode Finland Oy:lta.
LUOTTOPÄÄTÖS: Hakijan saama päätös lainahakemuksen myöntämisestä. Laina myönnetään mikäli Sijoittajat ovat tarjonneet lainahakemukseen. Lainahakemusta ei listata mikäli hakijalla on maksuhäiriömerkintä.
JÄSEN: Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä jolla on oma Asiakkuustili käytössään.
LAINASOPIMUS: Sopimus jonka Lainanottaja ja Sijoittaja ovat allekirjoittaneet sähköisesti ja sopineet lainasumman, koron, takaisinmaksuajan ja maksuehdot.
MAKSUTILI: Tili, jolle Lainanottaja maksaa takaisin lainapääoman ja koron.
TARJOUS: Sijoittajan tekemä sitova tarjous lainanottajalle sisältäen rahamäärän sekä halutun koron.
KÄÄNTEINEN HUUTOKAUPPA: lainaan tehtävistä tarjouksista mukaan otetaan alhaisimmat korkotarjoukset

Selvennyksenä,

Tässä selvitetyt termit esiintyvät jatkossa tekstissä, voit tarkistaa niiden merkityksen täältä.

3. Lainaajan asiakkuustili

3.1 Voidakseen tehdä lainahakemuksen tai lainatarjouksen, on jäsenen oltava kirjautuneena verkkopalvelussa. Jäsenen velvollisuus on säilyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa salassa ja erillään toisistaan. Jäsen ei saa antaa käyttäjätunnustaan tai salasanaansa kenenkään ulkopuolisen käsiin. Jäsenen tulee ilmoittaa Lainaajalle välittömästi, mikäli hän epäilee että joku ulkopuolinen on saanut käsiinsä hänen salasanansa tai käyttäjätunnuksensa. Jäsen on velvollinen toimimaan Lainaajan antamien ohjeiden mukaan mikäli hän ilmoittaa epäilynsä asiakkuustilinsä tunnusten anastamisesta.

3.2 Jäsen on vastuussa vahingosta tai menetyksestä joka kohtaa Lainaajaa, itseään tai kolmatta osapuolta mikäli jäsen ei täytä kohdan 1 mukaisia velvollisuuksiaan. Lainaaja pidättää itselleen oikeuden sulkea jäsenen tili ilman ennakkoilmoitusta, mikäli sillä havaitaan epäilyttävää toimintaa tai on perusteltu epäily että salasana ja käyttäjätunnus ovat päätyneet jollekin ulkopuoliselle taholle.

3.3 Asiakkaan tallettamaa summaa Lainaaja hallinnoi omana asiakkuustilinä järjestelmässään. Asiakkuustilillä säilytettävälle summalle ei makseta korkoa.

Selvennyksenä,

Rekisteröitymällä Lainaajaan sinulle luodaan käyttäjätili. Tunnuksista on pidettävä hyvää huolta, tarkkailemme epäilyttäviä toimia tileillä.

Lainanantajien siirrot lainattavaksi eivät kuulu Lainaajan taseeseen.

4. Lainan hakeminen ja myöntäminen

4.1 Jäsenen tulee tehdä lainahakemus Lainaaja.fi-sivujen ohjeiden mukaisesti, Lainaaja ilmoittaa Jäsenelle mikäli hakemuksen tekeminen ei ole mahdollista. Jäsentä pyydetään vahvistamaan hakemuksensa lopuksi. Jäsen voi peruuttaa lainahakemuksensa milloin tahansa.

4.2 Vahvistettuun lainahakemukseen Sijoittajat tekevät tarjouksia käänteisellä huutokaupalla sivuston sääntöjen mukaisesti. Huutokaupan loputtua Lainanottaja voi hylätä saamansa lainatarjouksen. Lainanhakija voi hyväksyä pienemmän lainan kuin hänen alun perin hakemansa, kuitenkin minimissään kulloinkin voimassa olevan lainojen minimisumman. Lainahakemus tulee hyväksytyksi vähintään 30 minuutin kuluttua siitä kun se on rahoitettu 100 prosenttisesti. Lainasopimus alkaa siitä hetkestä, kun Lainanottaja hyväksyy käyttöehdot.

4.3 Lainan myöntäjänä ovat Sijoittajat määritettyjen ehtojen mukaisesti. Laina voidaan myöntää hakemuksesta 22-70 -vuotiaalle, vakituisesti Suomessa asuvalle hakijalle (hakijat jäljempänä yhdessä hakija), jolla on säännölliset tulot, vakinainen asuinpaikka ja jolla ei ole julkisia maksuhäiriöitä. Mikäli laina myönnetään yhteisesti kahdelle hakijalle, molemmat hakijat vastaavat yhteisvastuullisesti kaikkien lainaa koskevien ehtojen noudattamisesta sekä lainan takaisinmaksusta.

4.4 Lainan hakemista ja myöntämistä edeltää Lainaajan tekemä luottoharkinta ja Sijoittajien yksipuoliset päätökset lainan tarjoamisesta. Lainaajalla on oikeus peruuttaa luottoharkinnan perusteella Hakijan hakemus tai muuttaa haettua lainasummaa ja -aikaa ilman erillistä ilmoitusta. Sijoittajat eivät ole velvollisia tarjoamaan lainaa hakijan haluamalla summalla.

Lainaaja käyttää luottohakemuksen listauksen myöntäessään ja valvoessaan lainaa hakijan henkilö- ja yhteisöluottotietoja sekä muita hänen ilmoittamiaan tietoja. Tarvittavat luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä. Lainaajalla on myös oikeus Hakijan hyväksynnällä käyttää Instantor Ab:n tuottamaa sähköisen luottoanalyysin tietoja luottohakemuksen hyväksyntään. Hakija hyväksyy, että hänen luottotietonsa tarkistetaan luottotietorekisteristä ja ne säilytetään Lainaajan rekisterissä koko asiakassuhteen olemassaoloajan. Samoin hakija hyväksyy, että hänen työsuhde-, henkilö- ja yhteystietonsa tarkistetaan ja säilytetään Lainaajan rekisterissä koko asiakassuhteen olemassaoloajan sekä viisi vuotta asiakkuussuhteen päättymisen jälkeen. Mikäli tiedot eivät vastaa hakijan hakemuksessaan ilmoittamia tietoja, Lainaajalla on oikeus tiedottaa Sijoittajia tästä ja hylätä lainahakemus.

4.5 Hakija vastaa siitä, että hänen hakemuksessa antamansa tiedot pitävät paikkansa. Hakijan on todistettava pyydettäessä henkilöllisyytensä hakemuksen jättämisen yhteydessä Lainaajan hyväksymällä tavalla sähköisesti. Lainaajalla on oikeus toimittaa lainapäätös sähköisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai asiakastilille.

4.6 Kun Lainasopimus on tehty, sitoutuu Lainaaja toimittamaan lainasumman Lainanhakijan tilille josta on vähennetty järjestelypalkkio (katso kohta 9). Lainaaja maksaa myönnetyn lainan määrän hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Pankkitilin tulee olla suomalaisessa pankissa oleva hakijan käytössä tili ja siihen liittyvät tiliehdot ja -rajoitukset ovat yksin hakijan vastuulla. Hakija on allekirjoituksellaan antanut Lainaajalle luvan tarkistaa henkilöllisyytensä ja ilmoitetun pankkitilin käyttöoikeuden kuulumisen hakijalle. Lainaaja saa tässä tarkoituksessa luovuttaa hakijan henkilötunnuksen hakijan ilmoittamalle pankille.

4.7 Hakija hyväksyy, että lainahakemus voidaan edelleenvälittää myös muille saman palveluntarjoajan rahoitusta myöntäville tai välittäville palveluille.

 
Selvennyksenä,

Lainahakemus voidaan hyväksyä vaikka se ei ole 100%:sti rahoitettu.

Lainanottajan tulee olla 22-70-vuotias ilman maksuhäiriömerkintöjä. Ilmoitetut tulot varmistetaan ennen hakemuksen julkaisemista. Hakija ei ole taattu saamaan kokonaisuudessaan hakemaansa lainaa.

5. Lainananto

5.1 Sijoittajan on rekisteröidyttävä Lainaajaan ja siirrettävä rahaa asiakkuustililleen ennen kuin hän voi jättää tarjouksia lainoihin. Kun Sijoittaja on toimittanut tarvittavat tiedot ja rahat on siirretty asiakkuustilille, hän voi tehdä tarjouksia lainoihin Lainaajan sääntöjen mukaisesti.

5.2 Tarjous on voimassa siitä hetkestä kun Sijoittaja on rekisteröinyt sen huutokauppaan verkkopalvelussa. Huutokauppa on voimassa niin kauan kuin Lainahakemuksessa on ilmoitettu ellei Lainanhakija erikseen peruuta hakemustaan tai hyväksy sitä ennen huutokaupan päättymistä.

5.3 Rekisteröimällä tarjouksensa Sijoittaja sitoutuu rahoittamaan Lainasopimusta muiden Sijoittajien kesken. Jos Lainanhakijan hakema summa ei ole hakuajan päättyessä kokonaan täyttynyt, Lainanhakija voi hyväksyä osittaisen lainan, kuitenkin minimissään kulloinkin voimassa olevan lainojen minimisumman. 

5.4 Lainasopimus astuu voimaan kun Lainanhakija hyväksyy lainahakemuksen. Lainahakemus hyväksytään sähköisesti tunnistautumalla Lainaaja.fi-verkkopalvelussa.

5.5 Lainaaja sitoutuu valvomaan Lainanottajan takaisinmaksua Lainasopimuksen mukaisesti. Maksuista vähennetään Lainaajan osuus korosta sekä tilinhoitomaksu, loput Lainaaja sitoutuu siirtämään Sijoittajalle Lainaajan asiakkuustilille.

5.6 Sijoittaja voi milloin tahansa pyytää siirtoa Lainaajan asiakkuustililtä takaisin omalle pankkitililleen. Lainaaja siirtää sijoittajan pyynnöstä tämän  vapaana olevan saldon sijoittajan rekisteröinnin yhteydessä ilmoittamalle tilille. Alle viiden (5) euron summia ei Lainaaja siirrä sijoittajan tilille, paitsi jos Sijoittajalla ei ole aktiivisia lainoja ja hän haluaa sulkea tilinsä. 

Selvennyksenä,

Lainoihin tehdyt tarjoukset ovat sitovia. Laina astuu voimaan kun hakija on hyväksynyt sen, joko summan täytyttyä tai hakemusajan lopussa.

Lainaaja hoitaa maksujen keräämisen ja tilittämisen sijoittajille. Sijoittaja voi pyytää siirrettäväksi takaisin omalle tililleen vapaita varojaan.

6. Lainan määrä

Lainan määrä on 800-10 000 euroa ellei toisin ole sovittu Lainaajan kanssa. Lainan korko on kiinteä koko sopimusjakson ajan, se määräytyy huutokauppamenettelyssä tarjousten yhteydessä Sijoittajien tarjoaman koron ja summan keskiarvon perusteella. Lainan ja koron määrä ilmenee lainasopimuksesta. Korko määräytyy jäljempänä tässä sopimuksessa luvussa 8 esitetyllä tavalla.

Selvennyksenä,

Lainoille korko on kiinteä, summat ovat pääasiassa 800-10 000€.

7. Lainan takaisinmaksu

7.1 Lainanottaja maksaa lyhennyksen, koron ja tilinhoitomaksun Lainaajan osoittamalle tilille laskun ohjeiden mukaisesti. Lainaaja ei vastaa myöhässä tapahtuvista maksuista tai maksujen saamatta jäämisestä jos maksuja ei ole maksettu ohjeiden mukaisesti.

7.2 Lainanottaja sitoutuu maksamaan myönnetyn lainan takaisin lainasopimuksessa mainituin ehdoin kuukausittain. Kuukausierän määrä ilmenee Lainaajan toimittamasta lainapäätöksestä. Mikäli hakija ei peruuta tätä sopimusta 14 vuorokauden kuluessa lainan myöntämisestä ja maksa koko lainasummaa takaisin Lainaajan ilmoittamalle tilille, katsotaan hakijan hyväksyneen lyhennysaikataulun ja kuukausierän. Lainaajalla on oikeus periä korko lainan voimassaoloajalta. Peruutusoikeus koskee vain luottolimiitin ensimmäistä osanostoa.

Hakija ilmoittaa hakemuksessaan lyhennysaikataulun, jonka Sijoittajat voivat hyväksyä tekemällä tarjouksen. Mikäli tarjouksia ei tule tarpeeksi täyttämään lainasummaa, Lainanhakija voi hyväksyä osittaisen lainan, kuitenkin minimissään kulloinkin voimassa olevan lainojen minimisumman. Kuukausierä muodostuu lainan lyhennyksestä, korosta, kuluista ja lisäpalveluiden veloituksista sekä palkkioista ja maksuista, jotka on eritelty tarkemmin sopimuksen kohdassa 9. Kuukausierä kohdistetaan ensin lisäpalveluiden, kulujen, palkkioiden, maksujen ja lainan korkojen lyhennykseksi. Jäännöksellä lyhennetään lainan pääomaa.

7.3. Lainanottajalle toimitetaan sähköpostitse tai postitse lasku, jonka perusteella hänen tulee suorittaa lainaan liittyvät suorituksensa pääsääntöisesti kuukausittain. Lainasopimuksen kuukausierien määrä perustuu oletukseen, että laina maksetaan sovitun suuruisina kuukausierinä eräpäiväaikataulun mukaisesti. Maksuerä määräytyy valitun lainamäärän ja laina-ajan mukaan.

7.4 Lainan ensimmäinen eräpäivä on seuraavan kokonaisen kuukauden ensimmäinen arkipäivä tai muu lainanottajan toivoma ja vahvistettu kuukausittainen eräpäivä.

7.5 Lainanottaja sitoutuu maksamaan lainaan liittyvät korot, maksut ja lyhennykset kuukausittain sopimuksessa sovittuna eräpäivänä. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, käytetään eräpäivänä seuraavaa mahdollista pankkipäivää (pankkipäivä = päivä, jona pankit ovat yleisesti Suomessa avoinna). Eräpäivää on saman kalenterikuukauden aikana mahdollista muuttaa sopimalla siitä Lainaajan kanssa. Lainaaja tiedottaa muutoksesta Sijoittajalle. Lainaajalla on oikeus veloittaa eräpäivän muutoksesta palveluhinnaston (kohta 9) mukainen palkkio.

7.6 Lainanottajalla on oikeus kahteen (2) lyhennysvapaaseen kuukauteen kalenterivuodessa, jolloin hänen ei tarvitse suorittaa sopimuksen mukaista kuukausierää, edellyttäen, että hakija on hoitanut velvoitteensa sopimusehtojen ja sovitun eräpäiväaikataulun mukaisesti. Tällöin Lainanottaja suorittaa ainoastaan koron ja tilinhoitomaksun kyseisestä erästä. Kuukausierä pysyy tästä huolimatta samansuuruisena jatkossa ja laina-aika vastaavasti pitenee lyhennysvapaita kuukausia vastaavasti. 

Lyhennysvapaata kuukautta on haettava Lainaajalta ennen kyseisen maksun eräpäivää.

Lainanottajalla on oikeus maksaa haluamanaan ajankohtana ylimääräisiä lyhennyksiä tai ennenaikaisesti koko laina ilman ylimääräisiä kuluja. Lainanottajan tulee olla yhteydessä Lainaajaan ennen ylimääräistä lyhennystä.

Kaikki maksujen erääntymiseen liittyvät muutokset ja sopimukset on tehtävä kirjallisesti.

Selvennyksenä,

Lainanottaja on suostunut lainaehtoihin ja takaisinmaksuun, mikäli hän ei ole 14 päivän kuluessa ilmoittanut peruvansa lainan.

Lainan kuukausierä tai muu suoritus kohdistetaan ensin kuluihin ja korkoon, jonka jälkeen se lyhentää lainapääomaa.

Lainanottaja voi saada kaksi lyhennysvapaata kuukautta kalenterivuodessa, jolloin maksetaan ainoastaan korko ja tilinhoitomaksu.

8. Korko

Lainan korko määräytyy huutokauppamenettelyssä tarjottujen summien ja korkojen keskiarvona. Korko on kiinteä koko sopimuskauden ajan. Lainan korko huutokaupassa määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

Koron määräytyminen            
     

jossa X = yksittäinen lainattu summa, r = korko.

Lainanhakijan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun Lainaaja on siirtänyt lainasumman Lainanhakijan ilmoittamalle pankkitilille. Korko lasketaan alenevalle pääomalle annuiteettiperiaatteen mukaisesti todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana 365. Korko määräytyy päiväkorkoperiaatteen mukaisesti maksupäivästä siten, että ennen eräpäivää maksetusta lyhennyksestä tulee korkohyöty hakijalle ja vastaavasti eräpäivän jälkeen maksetusta lyhennyksestä hakija maksaa korkoa ylityspäiviltä.

Lainan todellinen vuosikorko lasketaan Kuluttajasuojalain (KSL 7:6 §) sekä oikeusministeriön asetuksen (9.12.2016/1123) mukaisesti. 

Selvennyksenä,

Tarkempi kuvaus miten lainan korko muodostuu. Todellinen vuosikorko ottaa huomioon kaikki lainaan liittyvät kulut.

 

9. Sijoittamisen ehdot ja veloitukset

10.1 Lainaajan kautta myönnetyt lainat ovat vakuudettomia luottoja. Jokaisessa sijoituksessa on riski pääoman osittaisesta tai kokonaisesta menetyksestä. Lainojen historiallinen tuotto ei ole tae tuotosta tulevaisuudessa. 

10.2 Keskeisiä riskejä lainanannossa ovat Lainanottajan kyvyttömyys maksaa lainapääomaa, kuluja tai korkoja lainaehtojen mukaisesti täysimääräisesti ja likviditeettiriski eli lainasaatavan jälkimarkkinoiden puuttuminen ja perintäprosessin tai saatavan myymisen aiheuttama viive ja niihin liittyvä tappio sekä kuluriski. Tarkemmat kuvaukset riskeistä löydät sivuiltamme “Hallitse riskit” -artikkelista.

10.3 Sijoittaja maksaa saamastaan korosta 1 prosenttiyksikön tuottopalkkiona Lainaajalle. Tämä osuus lasketaan jäljellä olevan lainapääoman mukaan päivittäisellä korolla ja se vähennetään jokaisesta tulleesta takaisinmaksusta.

Mikäli lainasaatava menee perintään, Lainaaja veloittaa viranomaiskulut ulosoton kautta tulevista maksuista ennen Sijoittajan osuutta. Mikäli lainasaatava myydään kolmannelle taholle perittäväksi, Lainaaja perii tästä toimenpidemaksun luvussa 9 vahvistetun hinnaston mukaisesti.

10.4 Lainan maksu kohdennetaan seuraavassa järjestyksessä:

1) Korko pääomalle. Tästä veloitetaan ensin Lainaajan osuus kohdan 10.3 mukaisesti ja loput maksetaan sijoittajille heidän osuutensa mukaisesti.

2) Tilinhoitomaksu

3) Lainapääoma. Mikäli lyhennys ei kata lainapääomaa kokonaan, jaetaan tullut maksu Sijoittajien kesken heidän osuuksiensa mukaisesti ja loppuosa lainapääomasta siirretään joko seuraavaan laskuun tai siitä lähetetään muistutus. Viivästyskorko maksetaan sijoittajille Lainaajan osuuden jälkeen täysimääräisenä.

Mikäli saatava on myyty perittäväksi, kohdennetaan myynnistä saatu vastike vastaavasti tämän kohdan 10.4 mukaisessa järjestyksessä.

10.5 Lainaajan kautta sijoitettujen lainojen korko on saajalleen veronalaista tuloa ja siitä tulee maksaa pääomaveroa. Luottotappiot ovat verovähennyskelpoisia pääomatuloista.

Selvennyksenä,

Annetuilla lainoilla ei ole omaisuutta vakuutena. Lainaa annettaessa on riski pääoman osittaisesta tai kokonaan menettämisestä sekä takaisinmaksun viivästymisestä.

Lainaaja ottaa yhden prosenttiyksikön tuottopalkkion saadusta korosta. Saadut maksut kohdennetaan ensin korkoon, sitten tilinhoitomaksuun ja lopuksi lainapääomaan. Kaikki saatu tuotto on veronalaista.

10. Lainasopimuksen erityisehdot

11.1 Nämä ehdot määrittelevät että Sijoittaja suhteessa Lainanottajaan hyväksyy:

(a) Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Lainasopimuksiin

(b) Lainaaja hallinnoi Lainanottajan lainan siirron

(c) Lainaaja hallinnoi Lainanottajan lyhennysten maksua


11.2 Lainanottajan ja Sijoittajan henkilöllisyys ei tule toisen osapuolen tietoon  ja kaikki Lainasopimukseen tarvittava informaatio toimitetaan Lainaajan kautta. Lainaajalla on oikeus välittää henkilö- ja transaktiotiedot viranomaiselle ja tarvittaessa kolmannelle osapuolelle saatavan perimiseksi tai myymiseksi tai muusta perustellusta syystä osapuolten etujen tai oikeuksien ylläpitämiseksi.

Selvennyksenä,

Lainaaja hallinnoi velkasopimusta ja valvoo sen noudattamista. Lainanottajan henkilöllisyys ei tule sijoittajien tietoon.


11. Erityiset eräännyttämisperusteet

12.1 Lainaajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva laina korkoineen ja jäljellä olevine maksuineen maksettavaksi kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty hakijalle mikäli hakija laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksamaton maksuerä on ollut erääntyneenä vähintään kuukauden ja kysymyksessä on:

• Erä, joka on vähintään kymmenen (10) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä tai

• Erä, joka on yhdessä aiemmin erääntyneen tai erääntyneiden, maksamatta olevien erien kanssa vähintään viisi (5) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä tai

• Koko jäljellä oleva lainasaatava tai

• Hakija on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen

Mikäli Lainaaja ei ole huomauttanut erikseen viivästyksestä tai sopimusrikkomuksesta, on erääntymisaika neljä (4) viikkoa erääntymisilmoituksen lähettämisestä. Mikäli hakija maksaa viivästyneen saatavan tai korjaa sopimusrikkomuksen erääntymisaikana, eräännyttäminen raukeaa.

Tätä erääntymismenettelyä ei sovelleta, mikäli hakija osoittaa, että maksun viivästyminen on johtunut hakijan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta näihin verrattavasta hakijasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi Lainaajalle ja Sijoittajille ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava Lainaajalle viivytyksettä.

12.2 Mikäli Lainanhakija on antanut Lainaajalle ja Sijoittajille harhaanjohtavia tai muutoin virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet lainan myöntämiseen tai sopimusehtoihin, tai Lainanhakija on syyllistynyt rikolliseen menettelyyn sopimussuhteessa, on Lainaajalla oikeus eräännyttää koko laina korkoineen ja maksuineen maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty hakijalle.

12.3 Laina erääntyy maksettavaksi heti, mikäli hakija asetetaan konkurssiin tai hakija kuolee.

12.4 Mikäli huolimatta jonkun yllä olevan eräännyttämisperusteen olemassaolosta, Lainaaja ei vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei Lainaaja luovu eräännyttämisperusteesta hakijaan nähden mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

Selvennyksenä,

Laina voidaan siirtää kokonaan perintään jos siitä 10% maksamatta ja se on ollut maksamatta 48 päivää eräpäivästä.

Eräännyttämistä ei tehdä, jos hakija voi todistaa että viivästyminen on johtunut hakijan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta vakavasta syystä.

12. Viivästyskorko, perintäkulut, saatavien myynti perittäväksi ja maksuhäiriöiden kirjaaminen luottotietorekisteriin

Erääntyneestä saatavasta peritään viivästyskorko, joka on vähintään seitsemän (7) prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 4 §:ssä tarkoitettu viitekorko. Jos kuitenkin näin määritelty viivästyskorko olisi alempi kuin velalle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää, kuitenkin enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt, minkä jälkeen viivästyskorko määräytyy Korkolain 4 §:n mukaan. Lainaajalla on oikeus siirtää erääntynyt, maksamaton saatava perintätoimeksiantona kolmannelle osapuolelle tai myydä saatava perittäväksi.

Lainaaja käyttää Suomessa rekisteröityneitä, toimiluvan saaneita yhtiöitä maksujen perimisessä. Lainaajalla on oikeus välittää erääntyneen velan tai myytävän saatavan ja velallisen tiedot tällaiselle taholle, joka on sitoutunut noudattamaan toimissaan hyvää perintätapaa.

Mahdolliset perinnästä tulevat viranomaiskulut Lainaaja maksaa Sijoittajien puolesta ja veloittaa ne myöhemmin takaisin Lainanottajalta mahdollisesti saatavista varoista ennen Sijoittajille tilittämistä.

Perinnän kautta saadut varat kohdistetaan Lainaajan Käyttöehtojen mukaisten maksujen sekä muistutus- ja perintäkulujen jälkeen kunkin saatavan viivästyskorolle, lainakorolle ja pääomalle. Mikäli lainasaatava myydään perittäväksi, kauppahinta on lainan lopullinen suoritus, joka kohdistuu Lainaajan Käyttöehtojen mukaisten maksujen sekä muistutus- ja perintäkulujen jälkeen lainan pääomaan ja korkoihin.

Lainaaja voi ilmoittaa luottotietolain 14 §:n edellytysten täyttyessä luottotietorekisteriin maksulaiminlyönnin, joka on kestänyt yli kuusikymmentä (60) päivää.

Selvennyksenä,

Lainaaja käyttää Suomessa rekisteröityneitä, toimiluvan saaneita yhtiöitä maksujen perimisessä. Perinnästä saadut varat kohdistetaan viivästyskorolle, lainakorolle, asiakkaan muistutus- ja perintäkuluille ja viimeksi pääomalle.

Lainaajalla on oikeus ilmoittaa luottotietorekisteriin maksulaiminlyönti, joka on kestänyt yli kuusikymmentä (60) päivää.

13. Markkinointi ja viestintä

Hakija luovuttaa Lainaajalle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä hakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöltä saatuja luottotietoja. Ellei hakija sitä erikseen kiellä, Lainaajalla on oikeus käyttää hakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Lainaaja käyttää asiakasviestinnässään sähköisiä viestintävälineitä, kuten SMS-viestejä, sähköpostia ja Verkkopalvelun sisäistä postia. Lisätietoja rekisteriselosteestamme.

Selvennyksenä,

Voimme lähettää ajoittain markkinointiviestejä sähköpostitse, tekstiviestillä, ellei vastaanottaja ole sitä kieltänyt.

14. Oikeus muutoksiin, muutoksista tiedottaminen ja voimaantulo

Näiden käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan Lainaajan web-sivustolla tai sähköpostitse rekisteröityneille jäsenille näiden ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Uusia lainoja koskevat Lainaajan käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan tiedotusta seuraavana pankkipäivänä tai myöhempänä erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Lainaaja voi tehdä olemassa olevia lainasopimuksia koskeviin käyttöehtoihin yksipuolisesti vähäisiä muutoksia tiedottamalla vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Lainaajalla on oikeus muuttaa tässä sopimuksessa sovittuja maksuja tai palkkioita yleisen hintatason tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Olemassa olevia lainasopimuksia koskevien maksujen tai palkkioiden muutos tulee voimaan Lainaajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua tiedottamisesta. 

Selvennyksenä, Käyttöehtoja on mahdollista muuttaa, mistä meillä on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa etukäteen.

15. Ylivoimainen este

Lainaaja tai jäsen ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Vastuuta ei ylivoimaisena esteenä pidettävällä perusteella synny, jos osapuoli voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää; kuten esimerkiksi sota, luonnontapahtuma, tulipalo, yleisen liikenteen keskeytyminen, työselkkaus, viranomaisten toimenpide, valuuttarajoitus, kriisiajan velvoite ja kaupankäynnin rajoitus.

Selvennyksenä,

Ulkopuolisen katastrofin iskiessä, ei osapuolia voi pitää vahingonkorvausvelvollisina.


16. Yhteystietojen muutos

Jäsenen on ilmoitettava Lainaajalle välittömästi nimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai muun antamansa yhteystiedon muutoksista. Lainaajalla on oikeus hankkia jäsenen puutteelliset  tiedot parhaaksi katsomallaan tavalla ja veloittaa näistä aiheutuneet kustannukset jäseneltä palveluhinnaston mukaan, jos tiedot ovat tarpeellisia lainasuhteen hoidon kannalta.

Selvennyksenä,

Jäsenen tulee viipymättä ilmoittaa Lainaajalle yhteystietojensa muutoksista.


17. Ilmoitusten tiedoksianto

Kaikki jäsenelle lähetettävät tiedot katsotaan toimitetuksi jäsenelle (1) päivän kuluessa lähettämisestä silloin, kun ne on kirjallisesti lähetetty jäsenen rekisteröimään sähköiseen osoitteeseen.


18. Sopimuksen siirtäminen

Lainaajalla on oikeus siirtää lainasopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle Lainanottajaa kuulematta. Lainaajalla on oikeus siirtää tai  myydä lainasopimus perittäväksi Sijoittajaa kuulematta käyttöehtojen kohdan 13 mukaisesti.


19. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanottaja voi saattaa asiankuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn lainanottajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, on kanne nostettava hakijan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei hakija halua nostaa kannetta Lainaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Sopimukseen ja lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

 

Selvennyksenä,

Jos sopimukseen ei päästä kiistatilanteessa, kiista voidaan viedä oikeuteen.