Vertaislainojen takaisinmaksu ja eräännyttäminen

Valtaosa vertaislainan ottaneista velallisista on tavallisia suomalaisia ja maksaa laskunsa takaisin aikataulun mukaisesti. Lainaajan tämä joukko on noin 70-80% kaikista velallisista. Silti vakuudettomien kulutusluottojen suhteen tulee helposti puheeksi lainan takaisinmaksu ja siihen mahdollisesti liittyvät haasteet. Tyypillisin ongelma maksujen suhteen ei kuitenkaan ole se, että ne jäisivät maksamatta, vaan että niiden maksuaika venyy eli laskut maksetaan myöhässä.

 

Laina eräännytetään 60 päivän myöhästymisen jälkeen

Kun lasku on myöhässä lähetämme muistutuksen, johon lisätään sijoittajille maksettava korko myös myöhässäoloajasta ja muistutusmaksu. Jos useammasta muistutuksesta huolimatta velallinen ei ole maksanut laskujaan 60 päivän jälkeen, voimme eräännyttää koko lainan ja siirtää sen perintätoimistolle perittäväksi. Laina eräännytetään viimeistään 90 päivän myöhästymisen jälkeen. Lainat eräännytetään aina kokonaan, eikä yksittäisinä laskuina. Kun laina on eräännytetty, velallinen sopii maksujärjestelyt perintätoimiston kanssa. Sijoittajat saavat tällöin edelleen täyden koron sijoitukselleen ja muita haittoja vertaislainasijoituksen ajan pidentymistä lukuunottamatta ei synny. Aika voi kuitenkin pidentyä merkittävästi sillä velkasuhde on voimassa 20 vuotta. Tyypillisesti perintään siirto ja maksuajan piteneminen johtaa 4-5 vuoden takaisinmaksuaikaan suunnitellun 2-3 vuoden sijaan. Noin 20-30%  kaikista lainoista eräännytetään perintätoimistolle.

 

 

Milloin muodostuu luottotappio sijoittajalle?

Perintätoimiston kautta saadaan valtaosa eräännytetyistä lainoista maksettua takaisin. Jos velallinen ei kuitenkaan saa suoritettua maksujaan perintätoimistolle, perintätoimisto siirtää lainan oikeudelliseen perintään. Tällöin ulosotto selvittää velallisen maksukyvykkyyden ja kerää maksut. Jos velallisella ei ole ulosmitattavaa omaisuutta, eikä tuloja eikä oletettavia tuloja jatkossa, ulosotto antaa varattomuusilmoituksen. Tällöin muodostuu myös  luottotappio sijoittajille. Myös tilanteessa, jossa velallinen kuolee ja kuolinpesä todetaan varattomaksi muodostuu luottotappio. Sijoittajille luottotappioiksi muodustuvien ryhmä on alle 1% kaikista velallisista.

 

 

Esimerkkilaskelma: 20 lainan ja 1000€ sijoitussalkku

Alla olevassa taulukossa on suuntaa antava mallilaskelma, kun 1000€ sijoitussalkussa on 20 kappaletta 50€ sijoituksia. Kaikki sijoitetut lainat ovat 24kk takaisinmaksuajalla, 24% korolla. Oletetaan, että myöhästyvät maksut maksetaan 12kk myöhässä. Esimerkkilaskelman mukainen tuotto on: 197€. Huomattavaa on, että laskelmassa pääomaa ja korkoa ei ole uudelleensijoitettu.

 

Status Lainojen määrä Prosenttiosuus Status Tuotto
Maksaa aikataulussa 16 lainaa
50€/kpl
80% Maksettu aikataulussa 208 €
Siirretty perintään, maksaa perinnästä 3 lainaa
50€/kpl
15% Maksuaika venyy 39 €
Siirretty perintään, todetaan varattomaksi 1 laina
50€/kpl
5% Luottotappio -50 €
Yhteensä 20 lainaa
1000€
100% 197 € 

 

 

 

4 Responses to “ Vertaislainojen takaisinmaksu ja eräännyttäminen ”

 1. PulskaOrava sanoo:

  Entäpä nämä ”limbossa” olevat lainat? Esimerkkinä vaikkapa 2011 myönnetty laina, josta ei ole koskaan maksettu mitään ja josta viimeinen merkintä on vuodelta 2012 oleva ”ulosotossa, normaali menettely”. Tämän jälkeen ei mitään infoa eli ei myöskään sitä ”todettu varattomaksi” -merkintää. Luulisi että 5 vuodessa olisi joko saatu jotain tai todettu että ei ole mitään, mistä saada. Nyt se on tuollaisessa ”välitilassa” josta ei tiedä että mitä sille tapahtuu tai että tapahtuuko sille ylipäätänsä mitään…
  Se, että näissä lainoissa tulee luottotappioita on täysin ymmärrettävää, joten lähinnä minä kai olen kysymässä, että miten noihin pitäisi suhtautua ja että olisiko niihin mahdollista saada informaatiota päivitettyä? Toinen hyödyllinen tieto minkä lainoista voisi siihen listauksen sarakkeisiin laittaa olisi ”kuinka paljon aikaa viimeisimmästä rahasuorituksesta” (korko, lyhennys, suoritus perinnästä, mikä vain). Tämä kertoisi sen lainan ”aktiivisuuden” kun siinä on iso ero perintään siirtyneidenkin välillä että tuleeko maksusuorituksia ”säännöllisen epäsäännöllisesti” vai että ”ei mitään vuosikausiin”.

 2. Lauri Pitkänen sanoo:

  Erittäin hyvä kommentti. Mainitsemaasi 2011 vuoden lainaan emme osaa vastata ilman tarkempia tietoja. Jos sitä käyttää kuitenkin esimerkinomaisesti, voidaan todeta, että tiedot päivittyvät hitaasti. Nämä tiedot lainan tilasta tulevat kuitenkin suoraan perintätoimistolta tai ulosotosta, emmekä ole lähteneet niiden lisäksi tekemään ylimääräisiä merkintöjä. Nämä muutokset tilaan raportoidaan automaattisesti sen mukaan, mitä perintätoimisto tai ulosotto ilmoittaa.

  Tässä ”limbossa” olevien lainojen suhteen huomioimme tällä hetkellä tuotossa luottotappiovarauksen, joka näkyy sijoittajatilin etusivulla. Tämä luottotappiovaraus ei suoraan liity kyseisen salkun tilanteeseen vaan se on arvioitu kaikkien lainojen pohjalta. Yleisesti noin myöhässä olevalle lainalle luottotappiovaraus on 80% tilastoissa.

 3. Helska sanoo:

  Miten jos lainan status ollut ”varattomuus” ja sittemmin näkyy merkintöjä päätöksen perintä käynnissä/ulosotossa. Mitä käytännössä tapahtuu lainalle omassa näkymässä kun tulee luottotappio?

 4. admin sanoo:

  Laina säilyy edelleen sinulla tiedoissa ja omistukseksessa. Ulosotto ja perintä tarkkailevat mahdollisia tulojen muutoksia ja aloittavat maksujen perinnän uudestaan jos velallisella havaitaan tuloja. Monia tapauksia löytyykin, joissa lainaan on tullut varattomuus-status, mutta sittemmin siihen on tullut uusia maksuja.

Leave a Reply