Vastuullisen sijoittajan ABC

Eetinen sijoittaminen, Flickr: mwilkie

Eetinen sijoittaminen, Flickr: mwilkie

Vastuullinen tai eettinen sijoittaminen on noussut viime vuosina merkittäväksi tavoitteeksi suurien sijoittajien omissa sijoitusohjeissa. Esimerkiksi kirkko on julkaissut vastuullisen sijoittamisen ohjeet. Mutta mikä vastuullisen sijoittamisen merkitys on tavalliselle ihmiselle?

Alun perin vastuullisessa sijoittamisessa vältettiin tiettyjä epäeettisiä toimialoja kuten aseiden valmistajia, tupakkateollisuutta tai uhkapeliyhtiöitä. Nykyään tarkastelu koskee enemmän toiminnan kokonaisvastuullisuutta. Vastuullinen yritys toimii tavalla, josta ei aiheudu haittaa ympäristölle, työntekijöille tai yhteiskunnalle.  Yritystoimintaa on hyvin vaikea saada sellaiseksi, ettei siitä olisi mitään negatiivisia seurauksia mutta vastuullinen yritys tekee parhaansa rajoittaakseen näitä negatiivisiä seurauksia

Suurimman osa vastuullisista sijoituksista tekevät niin sanotut instituutionaaliset sijoittajat. Instituutioilla tarkoitetaan muun muassa eläkeyhtiöitä ja rahastoja. Monet rahastot ovat avoinna myös tavallisille sijoittajille.

Miten sinun tulisi toimia jos haluat sijoittaa vastuullisesti?

Helpoin ratkaisu on ostaa pankin tarjoamia vastuullisia rahastoja. Lähes kaikilla pankeilla on tarjota oma vastuullisen sijoittamisen rahasto, joita nimitetään myös kestävän kehityksen rahastoiksi. Rahastoja hoitavat ammattilaiset, jotka seuraavat markkinoita työkseen ja käyvät läpi sijoituskohteita löytääkseen eettisesti toimivat yritykset.

Toinen vaihtoehto on etsiä ja sijoittaa itse eettisesti toimiviin yhtiöihin. Tämä vaatii jo hieman tietämystä sijoittamisesta, mutta kiinnostuneelle se on varmasti mielenkiintoinen ja palkitseva savotta. Suomalaisista yhtiöistä kestävää kehitystä tuovat esille mm. Kesko, Nokia ja Neste Oil.

Kolmas, ehkä helpoin vaihtoehto, on olla tekemättä mitään. Sijoita samaan tyyllin kuin ennenkin tai tuhlaa kaikki rahasi. Mutta eikö olisi kuitenkin houkutteleva ajatus että voisit omilla rahoillasi tukea kestävää liiketoimintaa? Sinun ei tarvitse uhrata tuottoja eettisyyden takia, keskimäärin vastuullisten yritysten tuotto on samaa luokkaa kuin muiden yritysten.

Otatko sinä säästäessäsi eettiset näkökulmat huomioon?

 

Leave a Reply