Tietoa Lainaajasta

Lainaaja.fi on markkinapaikka, jonka kautta ihmiset voivat antaa tai ottaa lainaa toisiltaan. Keskeinen toimintaperiaatteemme ja visiomme on hyödyn jakaminen: lainanantajat saavat hyvän tuoton ja lainanottajat saavat alhaisemman koron – näin molemmat hyötyvät.

 

Lainaaja lyhyesti

Vertaislaina Oy on perustettu vuonna 2010. Liiketoimintaa on kasvatettu aktiivisesti ja sekä sijoittajien että lainanottajien määrä on kasvanut tasaisesti.

Vuoden 2015 aikana vertaislainamarkkinoille oli tullut mukaan uusia toimijoita. Finanssialan toimijat olivat kiinnostuneita kasvavista vertaislamarkkinoista ja miettivät markkinoille tuloa. Elokuussa 2015 indeksisijoittamisen edelläkävijä Front Group Oy osti enemmistön Lainaajan osakekannasta. Samalla Lainaajaan tuli merkittävästi lisää finanssialan osaamista ja Front pääsi kiinni aktiivisemmin vertaislainamarkkinoihin.

Vuonna 2018 Lainaajan toiminta on kasvanut merkittävästi. Lainanhakijoiden ja sijoittajien määrä on moninkertaistunut vuoden aikana. Lainaajassa haetaan kasvua kehittämällä jatkuvasti erilaisia tuotteita. Yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on automaattinen sijoittaminen ja muita kehitetään jatkuvasti. Lainaaja on mukana myös Suomen vertaislainayhdistyksessä, joka toimii suomalaisten vertaislaina yritysten kattojärjestönä.