Tietoa Lainaajasta

Lainaaja.fi on markkinapaikka, jonka kautta ihmiset voivat antaa tai ottaa lainaa toisiltaan. Keskeinen toimintaperiaatteemme ja visiomme on hyödyn jakaminen: lainanantajat saavat hyvän tuoton ja lainanottajat saavat alhaisemman koron – näin molemmat hyötyvät.

 

Lainaaja lyhyesti

Ajatus Lainaajan perustamisesta tuli Tuomas Talolalle, kun tämä vuonna 2009 Nordeassa työskennellessään keräsi tapoja tavoittaa asiakkaita verkossa. Syntyi oivallus, että verkon yli sekä lainanottajat että sijoittajat voisivat kohdata toisensa sopivassa markkinapaikassa ja lainata toisilleen ilman pankkia. Saavutettu hyöty jaettaisiin osapuolten kesken. 

 

Vertaislaina Oy perustettiin vuonna 2010 ja mukaan haettiin ulkopuolisia sijoittajia. Palvelu rakennettiin teknisesti Vendep Oy:n kanssa ja ensimmäiset lainat saatiin myönnettyä vuoden 2010 loppuun mennessä. Liiketoimintaa kasvatettiin aktiivisesti seuraavien 4 vuoden ajan, sekä sijoittajien että lainanottajien määrä kasvoi tasaisesti.

 

Vuoden 2015 aikana vertaislainamarkkinoille oli tullut mukaan muutama uusi toimija. Finanssialan toimijat olivat kiinnostuneita kasvavista vertaislamarkkinoista ja miettivät markkinoille tuloa. Elokuussa 2015 indeksisijoittamisen edelläkävijä Front Group Oy osti enemmistön Lainaajan osakekannasta. Samalla Lainaajaan tuli merkittävästi lisää finanssialan osaamista ja Front pääsi kiinni aktiivisemmin vertaislainamarkkinoihin.

 

Vuonna 2016 Lainaajan toiminta on kasvanut merkittävästi. Lainanhakijoiden ja sijoittajien määrä on moninkertaistunut vuoden aikana. Lainaajassa haetaan kasvua kehittämällä jatkuvasti erilaisia tuotteita. Yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on automaattinen sijoittaminen ja muita kehitetään jatkuvasti. Lainaaja on mukana myös Suomen vertaislainayhdistyksessä, joka toimii suomalaisten vertaislaina yritysten kattojärjestönä.