Verotus

Lainaajan kautta sijoitettujen lainojen korko on veronalaista tuloa ja siitä tulee maksaa pääomatuloveroa. Vuonna 2017 pääomatulon verokanta on 30 prosentin suuruinen. Jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää 30 000 euroa kalenterivuoden aikana, ylimenevästä määrästä on maksettava 34 prosentin suuruinen vero.

 

Lainaaja ilmoittaa korkotuotot verottajalle vuosittain. Tämän lisäksi julkaisemme vuosittain raportin veroraportin korkotuotoista. Voit ladata oman veroraporttisi tililtäsi.

 

Jos sijoittajalle muodostuu luottotappiota velallisen varattomuudesta tai lainan luovutustappiosta, tappiot voi vähentää verotuksessa. Raportoimme vuosittain verottajalle luovutustappiot ja ne näkyvät yksityishenkilöiden esitäytetyllä veroilmoituksella.