Riskien hallinta

Sijoitus vertaislainoihin tarjoaa mahdollisuuden hyvään tuottoon, mutta sijoitukseen liittyy myös riskejä. Riskit tulee tiedostaa sijoituspäätöstä tehtäessä ja tutustua niiden hallintaan.

 

Vertaislainauksen keskeisin riski on, ettei lainanottaja maksa velkaansa takaisin. Riskiä voi pienentää hajauttamalla sijoitus useaan pieneen lainaan ja tarkalla lainanottajien valikoinnilla. Vaikka lainanottaja jättäisi maksunsa väliin,  voidaan tältä saada lopulta  maksu perittyä oikeusteitse pidemmän ajan kuluessa. Pääoma myös kasvaa korkoa koko perintäajan. Suurimmassa osassa tapauksia pääoma ei ole kokonaan menetetty. Lainaaja vastaa sijoittajien puolesta perintäprosessin etenemisestä.

 

Toisaalta lainanottaja voi myös maksaa lainansa takaisin etuajassa, jolloin riskinä on menetetty tuotto. Tämä riski muodostuu, jos markkinatilanne on muuttunut lainanottamisen ja takaisinmaksun välillä siten, että samaa korkotaso ei ole saatavilla markkinoilta. Tällöin sijoittaja ei saa enää yhtä hyvää tuottoa, vaikka itse pääoma ei vähentynytkään.

 

Lisäksi laina-aika saattaa venyä, koska lainanottajalla on lain mukaan oikeus saada lisäaikaa maksuillensa. Päteviä syitä maksuaikataulun muutokseen ovat esimerkiksi työttömyys ja sairastuminen. Tällöin lainanottaja voi saada lyhennysvapaan kuukauden, jolloin häneltä veloitetaan vain korko. Käytännössä maksuaika ei siis vaikuta sijoittajan tuottoon, mutta rahasi ovat kiinni hieman pidempään. Tällöin pääoma ei ole sijoitettavissa muihin kohteisiin.

 

Tällaiset tuoton eroamiset odotetusta tuotosta ovat  riskejä, jotka sisältyvät jokaiseen sijoitukseen. Hajauttamalla sijoituksesi useisiin kohteisiin, riski laskee kaikissa tapauksissa. Kun sijoituksesi on hajautettu hyvin, yksittäinen luottotappio ei hävitä rahojasi kokonaan, vaan ainoastaan pienentää tuottoa.