Hajautus & arvioitu riski

Kun sijoitat meidän kauttamme lainanottajiin, perusoletus on, että tuoton tulisi kattaa mahdolliset luottotappiot. Mutta kuinka ovat odotettavissa olevat tappiot?

Tilasto tuotoista ja maksajista

Olemme julkaisseet tilastot, joista saa tietoa millainen lainojen tuotto on ollut menneisyydessä ja josta voi arvioida miten se kehittyy tulevaisuudessa. Tilastoja päivitetään jatkuvasti ja siihen lisätään uusia ominaisuuksia. 

Tilastoihin

Hajatuksen merkitys

Jos sijoituksesi on hajautettu hyvin, yksittäinen luottotappio ei hävitä rahojasi kokonaan vaan ainoastaan pienentää tuottoa.

Tehdään laskuharjoitus, jossa 100€ on lainattu 100 lainanottajalle 10 % korolla vuodeksi. Näistä neljä menee perintään kolmen kuukauden jälkeen ja perinnän kautta saadaan takaisin kokonaisuudessaan 70 % alkuperäisestä sijoituksesta. *)

Onnistuneet lainat tuovat takaisin korkoina ja pääomaa 96 x 100 x 1,1 = 10560€, josta koron osuus on 960€.

Huonot lainat tuottavat 4 x 100 x 0,7 + 4 x 10 x 3/12 = 290€ eli 110€ tappiota.

Kokonaisuus tuotti 10560€ + 290€ = 10750€ tai 7,5 % josta vähennetään Lainaajan osuus 1 %-yksikkö.

Eli tuotto oli kuitenkin varsin hyvä luottotappiotkin huomioiden. Huomattavaa tosin on, että perinnän kautta rahojen saaminen kestää yleensä kauemmin kuin normaalilla maksuaikataululla.

* Laskelmassa on oletettu että koko lainapääomalle maksetaan korkoa, joka ei ole todenmukaista koska lainaa maksetaan takaisin kuukausittain. Lasku on tehty näin idean havainnollistamiseksi ja pitämiseksi yksinkertaisena.